onsdag, september 27, 2006

Jag blev ersättare i landstingsfullmäktige

Idag på förmiddagen blev landstingsvalet klart även i Kungsbacka. Som jag trodde kom ingen i folkpartiet upp i de 5 % som behövs för att bli personvald och eventuellt kryssa sig förbi andra.

Det visar att min kritik mot personvalet är riktig och att 5% spärrarna är fel för att bli personvald. Folkpartiet har flera kända kandidater med starkt stöd där man bor men även i andra delar av kommunen. Dessa kandidater tar ut varandra och gör att ingen når upp till 5 %.

Jag fick 131 kryss vilket jag är mycket nöjd över. Det var första gången jag deltog i ett personval och nu vet jag lite mer hur man skall nå ut.

Dessutom har jag ingen bakgrund som sjukvårdspolitiker. Jag har suttit i landstinget servicenämnd sedan 2005-01-01 och har aldrig kandiderat till landstinget förut.

Några intressanta bitar är att jag fått kryss där jag inte haft någon särskild kampanj. I och för sig har man ju kunnat läsa mina insändare och annonser. Ett sådant exempel är Onsala distrikt 7 där jag fått 5,56 % kryss.

Glädjande är också att jag kryssar bra på ”hemmaplan”. Jag bor i Tölö 2 där jag får 11.93% kryss. Bäst procentsiffra för någon politiker även om man räknar samtliga partier.

I Tölö 4 får jag 9.14% kryss. Även här bäst bland övriga politiker med undantag av miljöpartiets Agneta Börjesson. Men hennes procentsiffra baseras bara på 7 lämnade personröster varav hon tar 4.

Jag är nu ersättare i landstingsfullmäktige vilket är en utmärkt plattform att jobba vidare ifrån.
När förhandlingar mellan partierna är avslutade och folkpartiets nomineringar är klara kommer jag säkert att finnas med i någon av landstingets styrelser och nämnder.

Inga kommentarer: