fredag, december 23, 2016

När Byggnadsnämndens ordf (M) i Kungsbacka ville förbjuda kritik

Byggnadsnämnden i Kungsbacka och dess moderata ordförande Thure Sandén har stundtals fått ganska stor kritik i media.

Skälen är många. Långa handläggningstider, kraftig JO kritik, beslut som varit underliga och motstridiga osv.

Senast drev (M) igenom nej till bygglov för vindkraftverk tillsammans med SD trots att man var för i nämndens arbetsutskott.

För detta fick man kritik från Miljöpartiet och då brast det tydligen för Thure Sandén som skrev en insändare utan att tänka.

Att det finns något som heter yttrandefrihet glömde han tydligen helt bort så det fanns anledning att skriva några rader i Norra Halland. Som ni säkert förstår kom det inget svar varken från Thure Sandén eller Moderaterna.

Läs Thure Sandéns insändare i faksimil ovan från Norra Halland. Tryck på bilden så blir den större,

Skicka Thure Sandén på kurs i yttrandefrihet och demokrati
Byggnadsnämndens ordförande Thure Sandén (M) tycks helt ha missat yttrandefrihetsgrundlagen som säger: 

"Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande.” 

I en insändare i NH 9/12 anser han att två miljöpartisters kritik mot beslut i byggnadsnämnden strider mot lojaliteten (med honom?) och demokratin.

Ett sätt att se på demokrati och yttrandefrihet president Putin säkert skulle instämma i. Att försöka tysta kritik på detta sätt är anmärkningsvärt.

Att framföra sin åsikt är en del av det demokratiska samhället och samtalet. Att man, enligt Sandén, efter en nämnds beslut inte skall framföra avvikande åsikt, i sann demokratiskt anda skall acceptera besluten, och att det skulle vara en gyllene regel, är ett häpnadsväckande påstående.

Har han helt missat att hans eget parti 2018 kommer gå till val på att ändra beslut som den rödgröna regeringen fattat? Eller skall man skall acceptera dessa rakt upp och ner när de är fattade och avstå från kritik?

Vad säger moderaterna i Kungsbackas ledning? Instämmer man med Sandéns syn på yttrandefrihet och demokrati?

M borde göra två saker. Ta avstånd från hans inlägg och skicka Thure Sandén på kurs i demokrati och yttrandefrihet. 

Inser inte Thure Sandén att han trampat i klaveret bör han lämna sitt uppdrag till någon som förstår sig på yttrandefrihet och demokrati.

Tommy Rydfeldt
Liberalerna

Inga kommentarer: