torsdag, december 22, 2016

Tågstopp i Åsa en lägesrapport

Att få byggt en station i Åsa var inte så svårt. Men att få tåg att stanna där var svårare.

Trafikverket var negativa då tidtabellen är väldigt ansträngd. Speciellt sträckan Varberg och Göteborg är full och fler tåg kan inte sättas in.

Så när det då och då poppar upp förslag om att förlänga pendeltåget Kungsbacka-Göteborg till Varberg kommer dessa förslag på grund av okunskap om att det inte finns plats på banan. Tekniskt skulle det kanske gå om man tar bort kvartstrafiken mellan Kungsbacka och Göteborg.

Men faktum kvarstår att ett tåg som går långsamt och stannar vid fler stationer skulle försinka både Öresundståg och SJ:s fjärrtåg på sträckan Varberg-Göteborg.

Förbättra för 10% och försämra för 90% är inga bra förslag.

Så tills västlänken och tunneln genom Varberg är klar så är fler tågstopp i Åsa den väg man måste gå för att de som bor i södra delen av Kungsbacka och norra delen av Varberg skall kunna åka tåg främst norrut.

Det finns fortfarande ett giltigt avtal att de tåg som går från Köpenhamn/Malmö bara får stanna en gång per kommun. Avtalet är på väg att ersättas av nytt där dessa formuleringar är borta.

De tåg som nu stannar i Åsa kommer från Halmstad/Varberg och de beslutar Hallandstrafikens styrelse själva om.

Men att avtalet ändras, och givetvis efterfrågan, gör ju det möjligt att få fler tåg att stanna i Åsa.

Därför skrev Liberalerna i Kungsbacka och Halland till Hallandstrafikens styrelse och föreslog att man skulle arbeta för fler tågstopp i Åsa.

Skrivelsen resulterade i att VD fick i uppdrag att göra en fakta och konsekvensbeskrivning av fler tågstopp i Åsa. Den redovisades den 16 december.

Utredningen visar på svårigheten att stanna fler tåg i rusningstrafik men redovisar inga fakta som skulle hindra stopp på dagen, kvällar och på helger.

I rusningstrafik har ju också åtgärder vidtagits. Det går ett nytt tåg på morgonen från Varberg som stannar i Åsa 7.20. Och tåget 8.05 från Åsa är dubbelkopplat. Även tillbaka på eftermiddagen finns ytterligare ett tåg.

Tåget som stannar 7.20 "lånar" ett tågläge från gods/fjärrtåg och det finns ytterligare ett sådant ledigt att ansöka om vid behov. Så banan är lika trång fortfarande men alla tåglägen nyttjas inte.

Så det som i första hand gäller är att få fler tåg att stanna på dagen, kvällar och på helgerna.

Vid sitt sammanträde 3 mars 2017 skall Hallandstrafikens styrelse för fösta gången behandla Kollektivtrafikplan 2018. Det blir första gången styrelsen kan ge direktiv till VD att hos Trafikverket undersöka möjligheten att få fler tåg att stanna i Åsa.

Inga kommentarer: