torsdag, mars 10, 2016

Skrota tanken på höghastighetståg.

Jag har tidigare i denna blogg sågat de höghastighetståg som nu planeras. Tryck här.

Istället skall vi satsa på snabba tåg på befintliga banor. Det blir lite konstigt när man nu planerar för snabbtåg (höghastighetståg) samtidigt som t.ex sträckan Ängelholm till Helsingborg har enkelspår och en del av detta enkelspår inte är med i planeringen för utbyggnad till dubbelspår.

Eller att det inte finns pengar för snabb upprustning av Viskadalsbanan mellan Borås och Varberg.

Även fyra spår mellan Kungsbacka och Göteborg skulle behövas på sikt.

Och runt om i landet finns många banor som behöver rustas upp och byggas ut.

Velaro snabbtåg från Siemens
Blev därför väldigt glad när mina liberala partivänner i Skåne, Stockholm och Göteborg i Dagens Industri idag säger nej till höghastighetstågen som beräknas kosta 300 miljarder i investeringar, om det räcker. Tryck här för artikeln.

Bland annat skriver man:

- De 300 miljarder kronor som höghastighetsbanorna skulle kosta kan användas betydligt smartare, till större nytta för fler människor.

- Ett huvudproblem för höghastighetståg är att spårbunden trafik främst är lönsamt i ett regionalt perspektiv. Här riskerar Sverigeförhandlingen att göra dubbel skada. Förutom att sluka enorma resurser som kunde ha använts bättre på annat håll, ska nationell trafik alltid ha prioritet framför lokal- och regionaltåg som därför tränger undan dessa i högtrafik.

Kan bara instämma.

Inga kommentarer: