fredag, mars 11, 2016

Halland har klart mycket bättre primärvård än VG och Värmland.

När halländska politiker vill ha Halland kvar som region och län, är det bara för att ha egen makt eller bygger det på fakta? Är sjukvården i Region Halland så mycket bättre än i andra län?

Låt oss fråga patienterna, för det har man gjort genom enkäter som samordnas av SKL (Sverige Kommuner och Landsting).

Den senaste om primärvård, det vill säga vårdcentraler kom i början av året.

Då är det ju intressant att jämföra med de två län man från den så kallade indelningskommittén vill slå ihop Halland med, Värmland och Västra Götaland.

Man frågade patienterna frågor på sju områden och såhär blev resultatet.

Helhetsbedömning       Emotionellt stöd             Delaktighet och involvering

Halland     86%               Halland     80%                  Halland    79%
VG            77%               VG            71%                  VG           72%
Värmland  77%               Värmland  69%                 Värmland 70%
Sverige      80%              Sverige     74%                 Sverige     74%

Respekt/bemötande      Kontinuitet                     Information/Kunskap

Halland     90%               Halland     78%                  Halland    80%
VG            83%               VG            65%                  VG           72%
Värmland  83%               Värmland  65%                 Värmland 70%
Sverige      85%              Sverige     70%                 Sverige    74%

Tillgänglighet

Halland     88%
VG            80%
Värmland  77%
Sverige      83%

Halland slår alltså de två övriga på alla punkter när patienterna får uttala sig och ligger klart över snittet i Sverige.

Visst finns det saker att förbättra i Halland men regionen får bäst siffror i Sverige. Det är enklare att förbättra något som är bra än att börja förändra en verksamhet som har problem.

Det är enkelt att fråga t.ex någon i Kungsbacka om man vill tillhöra VG regionen och få ett ja. Men det vore intressant om någon journalist frågade såhär istället;

- Skulle du vilja tillhöra VG regionen även om du får sämre vård?

Den som själv vill titta på undersökningen kan trycka här.

Inga kommentarer: