onsdag, mars 09, 2016

Bedrövligt förslag att Halland skall upphöra som eget län och region.

Idag kom den så kallade indelningskommittén med sitt förslag om hur Sveriges regioner skall se ut i framtiden. Kommittén föreslår sex regioner.

Halland hamnar i en region med Västra Götaland och Värmland. En gigantisk region med stora avstånd.

Från Sysslebäck i Norra Värmland till Laholm är det 55,6 mil och tar enligt Google maps 6 timmar och 46 minuter med bil och över 8 timmar med kollektivtrafik.

Vad har dessa orter gemensamt? Ingenting. Stora delar av den tänka regionen har inget gemensamt och det är den stora svagheten. Södra Halland hamnar i utkanten av den tänkta regionen vilket kommer påverka den delen av Halland negativt.

Förslaget är bedrövligt, Man tycks inte ha tagit hänsyn till de synpunkter som kommit in. Förslaget om nya regioner kommer uppifrån. Nya regioner skall växa fram underifrån därför vissa regioner/landsting ser behov att samarbeta. Det var så Skåne och Västra Götaland bildades.

Argumenten har varit klena. Sjukvården var ett viktigt argument, men de tre stora regioner/landsting vi har är inte bäst på sjukvård. Och specialistsjukvården måste vi samarbeta om ändå. Vissa saker kanske bara skall göras på ett eller två ställen i Sverige.

Man har också börjat arbeta med fel saker. Idag är Sveriges minsta kommun Bjurholm med 2453 invånare och den största Stockholm har 923.516 invånare. Men man har samma uppdrag. Naturligt hade varit att man tittat på en kommunreform där kanske lägst antalet invånare blev kring 30-35.000.

Ur demokratiarbetet kommer en region med VG regionen, Landstinget Värmland och Region Halland bli problematisk.

Det blir 71 kommuner i den tänka regionen. Många kommuner kommer inte ha en enda ledamot i regionfullmäktige vilket skapar långa avstånd till medborgarna.

Anonyma politiker kommer besluta om viktiga saker som att om sjukhus skall vara kvar, vilken kollektivtrafik vi skall ha, hur den regionala utvecklingen skall hanteras.

Kanske det som är meningen med att socialdemokratiska civilministern drog igång processen? Med anonyma politiker som sitter långt borta från medborgarna så blir det enklare att driva igenom impopulära beslut. Kanske är det så, men är det demokrati?

Sista order är defensivt inte sagt. På många ställen i Sverige kommer man protestera. Jag ser kartan med sex regioner som ett sätt att få igång en diskussion. Hade man presenterat 10 regioner hade man kanske fått backa ner till 15 efter debatt. Nu föreslår man 6 regioner, säkert medvetna om att man kommer få backa på flera punkter.

Och en av dem saker man måste backa på är att Halland måste förbli Halland. Varför ändra på ett vinnande koncept?

Inga kommentarer: