måndag, december 08, 2014

Hallands i topp när det gäller primärvård även i årets jämförelser

Häromdagen kom de så kallade öppna jämförelserna. Där Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) granskar sjukvården och gör jämförelser.
Nya Vårdcentraler öppnar för ökad tillgänglighet

Region Hallands primärvård (eller närsjukvård som vi kallar det) får toppresultat.

1. Andel i befolkningen som har stort eller mycket stort förtroende för vårdcentraler? Halland får 70,7% vilket ger en första plats. Sämst är Västernorrland på 56,9%.

2. Kände du att du blev bemött på (vårdcentralen) med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Även här är Halland etta på 92% och sist kommer Västmanland på 87%.

3. Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd ? (på vårdcentralen). Halland även här i topp med 81%. Sämst är Örebro på 73%.

4. Kände du dig delaktig i beslut om vård och behandling, så mycket som du önskade? Halland även här i topp med 82%. Östergötland är sist på 74%.

5.Andel patienter som får ett läkarbesök inom sju dagar. Här är siffrorna inte bra och måste analyseras och brytas ner. Halland kommer under medel med 89,8%. Kalmar är bäst med 97,1%. Antalet besök första dagen, där ligger Halland bra till, men sedan händer något.

6. Antalet besvarade samtal. Där hamnar Halland strax över medel med 91,7%. Jönköping bäst med 100% besvarade samtal. Sämst är Värmland med 67,7%.

7. Andel i befolkningen som tycker väntetiden på vårdcentralen är rimlig. Halland kommer på plats tre med 72,4%. Sämst är Örebro med 55,3%. Bäst är Kalmar på 73,3%.

Det är ett högt betyg den halländska närsjukvården får. De öppna jämförelserna gäller både regionens egna regi som de privata vårdcentralerna. Ca: 57% går till de offentliga vårdcentralerna.

Tillgänglighet är något som ofta tas upp av patienterna. Sedan ca: nio månader tillbaka arbetar Närsjukvårdens förvaltning med ett projekt för att öka tillgängligheten. Vårdcentralerna har ju ett system att när man ringer så får man en tid och blir uppringd. Givetvis skall 100% ringas upp samma dag. Det är inte acceptabelt att få svaret att uppringningstiderna är slut, eller ännu värre, få en tid och inte bli uppringd.

Enligt rapporten rings 91,7% upp i Halland vilket är för låg siffra. Antalet som får läkarbesök inom sju dagar finns anledning att analysera. Siffran är för låg.

Men sammanfattningsvis skall alla som arbetar i Närsjukvården, privat som regionens, vara stolta. Patienterna ger Halland höga betyg. Men det finns utrymme för förbättringar. En mycket bra närsjukvård kan bli ännu bättre.

Här är rapporterna. Del 1.  Del 2.

Inga kommentarer: