måndag, december 08, 2014

Ändringar i grundlagen hade ändrat mandatfördelningen i halländska kommuner och kanske regionen

Lite i skymundan av allt annat som hänt i riksdagen har man röstat och fattat beslut om ändringar i grundlagen och vallagen som hade ändrat mandatfördelningen i Kungsbacka kommun och kanske i Region Halland. Det var ett vilande förslag som det är full enighet om. Grundlagsändringar vilar mellan två val så nu tog riksdagen det för andra gången.

Val till kommunfullmäktiges mandatfördelning påverkas genom att man inför utjämningsmandat och spärrar och total proportionalitet.

En tiondel av mandaten skall vara utjämningsmandat. I Kungsbacka blir det 6 utjämningsmandat. Om man har två valkretsar blir spärren för att komma in 3%. Har man en valkrets så sätts spärren vid 2% av rösterna.

Det innebär att Vänsterpartiet hade, med samma regler 2014 som det nu blir 2018, med sina 2,99 % åkt ur kommunfullmäktige. Deras två mandat hade fördelats på andra.

Man inför också förändrat delningstal. Första delningen är med 1,2 istället för 1,4. Detta missgynnar främst Moderaterna men syftet är ju att nå bättre proportionalitet. 

Hemvist för kommunfullmäktige
Vidare kan parti som får ett fast mandat bli av med det. Rösterna skall stå i proportion till de mandat man får och får ett parti ett fast mandat och man redan fått de mandat som rösterna ger så hoppar man över det partiet och det går till det parti som står näst i tur att få ett mandat.
Och till slut har man sex mandat att fördela ytterligare som utjämning. Kungsbacka får alltså 55 fasta mandat och sex utjämningsmandat.

De två mandaten som (V) inte skulle fått skulle i västra valkretsen gått till Folkpartiet och i den östra valkretsen till Moderaterna. Men så har vi ju den nya regeln att antalet mandat ett parti skall stå i proposition till de röster man fått.

För att få exakt svar måste man därför räkna igenom hela valet för att vara helt säker, vilket tar tid. Men sannolikt hade Moderaterna fått lämna detta mandat antingen till Miljöpartiet eller Socialdemokraterna för att inte bli överkompenserade och hade stannat på de 21 mandat man har nu.

Region Hallands hus
För Region Halland (kallas landsting i lagen) slopas kravet på valkretsar, det blir frivilligt.

Halland kan alltså vara en valkrets och partierna kan då gå fram med en lista i valet till regionfullmäktige. Frågan om att slopa valkretsarna kommer säkert att diskuteras. Framför allt därför att partierna i större utsträckning i Halland redan idag går fram med en lista eller samma namn i topp på flera listor.

Samma regler kommer också gälla för regionen som kommunen. Får ett parti ett fast mandat och därmed blir överkompenserade så hoppar man över det partiet och ger det till nästa. Sedan tidigare har region/landsting en tre procent spärr.

Övriga ändringar som görs värda att nämna är att för att man skall bli invald så skall en kandidat skriftligen lämna sitt samtycke att kandidera. Detta lämnas senast fredagen innan valet till länsstyrelsen. Vilket innebär att kandidater inte kan skrivas på lista in om de inte lämnat samtycke i förväg.

Partierna kommer också få ha sin partisymbol, inte bara namnet, på valsedeln och i Västra Götaland görs valkretsarna om så att Norra Bohuslän, delar av Norra Älvsborg och Dalsland blir en valkrets. Och runt om Göteborg bildas också en ny valkrets. Dock inte med Kungsbacka som fortsätter i Halland.

Ändringarna gäller från valet 2018 och alltså inte i det extra val som äger rum 22 mars.

Fotnot: I Halmstad hade SPI och Kristdemokraterna inte kommit in i kommunfullmäktige med beslutad 3% spärr. Fyra mandat som hade hamnat någon annanstans, kanske lett till maktskifte?

Inga kommentarer: