torsdag, december 11, 2014

Nu vet vi vilka som skall leda Region Hallands olika verksamheter de närmaste fyra åren

Igår valde Regionfullmäktige i Region Halland vilka som skall sitta i regionens styrelser, nämnder, bolag och stiftelser. Dessutom väljer regionen uppdrag till vissa myndigheter och organisationer.

Majoriteten är även i fortsättningen ett samarbete mellan alliansen och Miljöpartiet. De viktigaste posterna fördelas på dessa fem partier.

Det blev en debatt i media efter att det blivit klart vilka som skall sitta på ordförandeposterna i Halmstads kommun. Förståelig eftersom man hade en stor manlig dominans.

Regionen når upp till 40% av endera könet vad gäller ordförandeposter. I det här fallet 40% kvinnor och 60% män. Dagens ledare i Hallandsposten noterar detta. Tryck här.

Folkpartiet når 50% av vardera könet med två kvinnor och två män på våra fyra ordförandeposter. Vår fullmäktigegrupp består av tre kvinnor och två män.

Lovisa Aldrin från Folkpartiet blir också den yngsta ordföranden med sina 33 år när hon tar över nya nämnden  för Kultur & Skola.

Övriga folkpartiordföranden blir Ann Molander för Ambulans - Diagnostik och Hälsa, Niclas Erlandsson för lokala nämnden i Falkenberg och undertecknad fortsätter som ordförande för Närsjukvården.

Om jag får vara lite lokal så är Kungsbacka som kommun och valkrets också väl representerat i både regionstyrelsen och i nämnder.

Fyra ledamöter och tre ersättare i regionstyrelsen kommer från Kungsbacka vilket faktiskt är mer än vad som motsvarar befolkningen. Ledamöter från Kungsbacka är Ulrika Jörgensen (M), Tommy Rydfeldt (FP), Jonas Strand (S) och Niklas Mattson (KD).

Ordförande blir Mats Eriksson (M) från Varberg.

På nio presideposter (ordförande eller vice ordförande) sitter det personer från Kungsbacka.

Vice ordförande Hallands sjukhus Jonas Strand (S),
Ordförande Ambulans-Diagnostik och Hälsa Ann Molander (FP),
Ordförande Närsjukvården Tommy Rydfeldt (FP)
Vice ordförande Kultur & Skola Maud Lanne (S) Hon är även vice i Teater Halland AB.
Ordförande Hemsjukvård & Hjälpmedel Ulrika Jörgensen (M)
Vice ordförande Almi Företagspartner Halland Hans Forsberg (M).
Ordförande Lokala nämnden Kungsbacka Christian Johansson (M)
Vice ordförande Lokala nämnden Kungsbacka Helen Ung Le (S)

Även om jag blev lite lokal är det viktigt att betona att man arbetar i regionen för hela Halland. Inte bara för sin ort. Det är hela Region Halland som skall utvecklas. Det är hela Halland som skall vara bästa livsplatsen.


2 kommentarer:

Pierre Ringborg sa...

Saknar någon från Miljöpartiet i Kungsbacka någonstans. Möjligen är Halland för borgerligt för att den storstadsinspirerade lokalavdelningen ska passa in i det lantliga Halland?

TOMMY RYDFELDT sa...

Det finns en vad jag kan se som ledamot i Driftnämnden Kultur & Skola. Kom till strax före mötet. Christina Corin heter hon.