fredag, december 13, 2013

Kunskapen om vårdval Halland är för dålig bland patienterna

För att ingen skall missförstå. Jag gillar vårdvalet. Tycker det är fantastiskt att patienten tog över makten och att vi politiker inte pekar med hela handen, dit skall du gå. Att man kan byta om man är missnöjd.

Även om man kan ha synpunkter på dagens vårdval är det överlägset det gamla systemet. Därför vill jag också att det skall fungera bra.

Så till frågan.

I diskussionen kring om Andersberg, Torup och Slöinge skall vara självständiga vårdcentraler, eller filialer har vi upptäckt något som gör mig lite fundersam. Kunskapen om vårdvalet hos medborgarna/patienterna är ibland för dålig. En del kan det bra och andra saknar helt kunskaper.

Man kan inte kopplingen mellan det val man gör och var deras vårdpeng hamnar.

En vanlig föreställning är att varje vårdcentral får någon form av grundbelopp och sedan kanske något för listningen.

Jag pratade med en person som ville protestera mot att Slöinge kanske inte skulle vara egen enhet. Barnen gick där på BVC men han och hans fru var listade på en vårdcentral i Falkenberg.

Han hade inte förstått att var han och hans fru listade sig hade betydelse för ekonomin för Slöinge.

För det är ju så att pateinten, inte politikerna, bestämmer hur mycket pengar en vårdcentral skall få. Och det är samma regler oavsett man väljer en privat eller en som drivs av Region Halland.

Varje person har en vårdpeng som är olika stor beroende på åldern. Barn och äldre har större vårdpeng.

Ökar listningen så får vårdcentralen mer pengar, minskar den så minskar budgeten.

Minskar antalet listade för mycket kan ju en vårdcentral bli så liten att det är svårt att garantera god och säker vård.

I Halland lades en privat vårdcentral ner i våras och under förra mandatperioden lämnade dåvarande Landstinget Halland en vårdcentral i Laholm.

Diskussionen kring de tre vårdcentralerna har varit nyttig. Det har blivit tydligt att valfriheten verkligen är på riktigt. Valen man gör har betydelse.

Men om man inte förstår konsekvensen av sina val blir valfriheten bara en valfrihet på pappret.

Kanske jag och andra bara råkat träffa på personer som är några av de få som inte nåtts av informationen kring vårdvalet? Jag tror inte det.

Jag har varit på flera offentliga möten, pratat med massor av människor i telefon och även haft en hel del e-post kontakt. Och bilden är densamma. Allt för många förstår inte helheten när det gäller vårdvalet.

Kanske en minoritet? Ja, möjligt, men också en stor minoritet har rätt att få göra ett val man förstår.

Närsjukvården som aktör kan och ska inte informera om annat än vad vi har för utbud.

Ägare av vårdvalet är Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och vi kommer i dialog med dem dela med oss av de synpunkter vi fått från medborgarna.

För att vara säkra på att alla i vår personal känner till vårdvalet så gavs i onsdags ett uppdrag till förvaltningen att säkra upp att vårdvalets regler är väl känt i organisationen.

Inga kommentarer: