fredag, december 13, 2013

Region Halland kommer öppna första vårdcentralen sedan vårdvalet infördes

Vid sitt sammanträde i onsdags beslöt Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland att öppna den första vårdcentralen som självständig enhet sedan vårdvalet infördes 2007.

Det blir i Kolla Parkstad i Kungsbacka.

Att det inte tillkommit någon ny vårdcentral innebär inte att verksamheten inte etablerat nya utbudspunkter men de har gjorts i form av filial. Ett komplement till en modervårdcentral.

I Januari öppnar en sådan filial i Kärleken/Sofieberg i Halmstad som kommer tillhöra vårdcentralen Hertig Knut i Halmstad.

Skälen till att Kolla blir egen enhet är flera. Den var från början tänkt att vara en del av Kungsbacka vårdcentral men eftersom andra aktörer etablerat sig är inte det så aktuellt idag.

Kungsbacka växer också fort. Kolla Parkstad är i full gång och sannolikt kommer man bygga snabbare än tidsplanen. Just i detta område finns ingen vårdcentral. Upptagningsområdet bär själv en enhet.

Givetvis kommer verksamheten arbeta i nära samarbete med Kungsbacka vårdcentral och även med Folktandvården, som etablerar sig i samma lokaler.

Kunde ni inte använda pengarna till att stärka andra vårdcentraler? Kanske någon frågar.

Nej, i vårdvalet finansieras alla vårdcentraler med vårdpengen. Utan patienter, inga pengar så pengarna för Kolla uppstår bara när patienter listar sig där, och kan givetvis därför inte flyttas någon annanstans.

Invigning sker under hösten 2014.


Inga kommentarer: