onsdag, september 03, 2014

Motion: Gör Varlaskogen till kommunalt naturreservat

Folkpartiet har länge drivit att det inte skall få byggas i Varlaskogen. Övriga partier har inte alltid varit med på detta med undantag av Miljöpartiet.

En motion om att permanent ge skogen ett permanent skydd, genom kommunalt naturreservat, avslogs. Kommunen har ju plan monopol menade man.

Men 2013 dök en ny ansökan om byggnation upp igen.

Kommunstyrelsen avslog visserligen den men Roger Larssons lokala missnöjesparti, Kungbackaborna, ville gärna bygga. Han stöttar ju alla byggföretag i kommunen oavsett var de vill bygga och hur olämpligt det än må vara.

Det är dags att permanent skydda skogen.

Återigen motionerar nu Folkpartiet om kommunalt naturreservat.

Bakom motionen står Folkpartiet i Kungsbacka och Annebergs nätverk och formell motionär är Ann Molander (FP).

Naturvårdsverket hjälper till att bilda sådana reservat och länsstyrelsen har en kontaktperson som kan hjälpa kommunen steg för steg i bildandet av ett reservat.

Kommunen kan beviljas upp till 50 procent i bidrag till markåtkomst och intrångsersättning från Naturvårdsverket. För att förbereda inrättandet kan kommunen beviljas LONA-bidrag (LONA = Lokal naturvårdssatsning). Sista ansökningsdag för 2015 är 1 december 2014.

Så det är viktigt att frågan behandlas snabbt för att man skall kunna påbörja arbetet redan 2015.

Så slipper se som bor runt skogen och nyttjar den för rekreation att den en dag skövlas.

Inga kommentarer: