söndag, augusti 31, 2014

Kolla vårdcentral och Folktandvård i Kungsbacka invigs 17 november

Den 17 november invigs Kolla vårdcentral och Folktandvården i Kolla.

Vad är det för speciellt med detta?

Jo, det är första vårdcentralen som öppnas av Region Halland (f.d Landstinget Halland) sedan vårdvalet startade 1 januari 2007.

Andelen listade hos den egna regin har ju sjunkit och Närsjukvården har varit lite på defensiven.

Men sedan ungefär ett år är det ett trendbrott. Närsjukvården (Region Hallands egna regi) ökar antalet patienter.

Kolla parkstad i Kungsbacka är ett nytt område där det byggs för fullt. Skall bli 1100 bostäder.

Perfekt plats för ny vårdcentral.

Just nya områden passar regionens vårdcentraler bra. En filial öppnades 2009 i Breared i Varberg och i januari i år på Kärleken i Halmstad.

Listningen har nu startad och ett antal har redan listat sig.

Vad gäller Folktandvården lämnade landstinget den i mitten av tvåtusentalet. Man gjorde en avknoppning till personalen som såhär i efterhand knappast var lagligt. Jag var inte med då men kan ju se att det inte följde lagen.

Folktandvård i centrala Kungsbacka är efterfrågad och den 17 november är man tillbaka.

Även Folktandvården har patienter som anmält att de vill gå på den nya kliniken.

Som ni ser på bilderna är man i full gång att utrusta verksamheten.

Om du bor i Kungsbacka stad, varför inte lista dig och bli patient både på vårdcentralen och Folktandvården?

Inga kommentarer: