fredag, augusti 29, 2014

Trendbrott i listningen till vårdcentraler i Halland

Sedan det fria valet av vårdcentral infördes 2007, Vårdval Halland, har landstingets och numera regionens vårdcentraler tappat så kallade vårdpoäng. I början väldigt mycket men sedan i något mer lugn takt. Men ändå tappat.

Sedan mitten på förra året kan vi se att Närsjukvården i Region Halland ökar vårdpoängen.
Även om marknadsandelen minskar något så har bara i år antalet vårdpoäng ökat med 157 poäng.

Det hjälper givetvis till för att rätta upp ekonomin.

Men det roligaste är att det förändringsarbete och satsningar som gjorts tycks uppskattas av patienterna.
Åsa vårdcentral
Listningsinformationen visar att patienterna listar sig efter vad man upplever som kvalité och inte efter om företagen gör vinst eller efter några andra ideologiska skäl.

I den mest borgerliga kommunen i Halland, Kungsbacka, väljer 2/3 delar att gå till regionens vårdcentraler.

Störst är Kungsbacka vårdcentral med 15.516 vårdpoäng, näst störst Onsala vårdcentral med 13.106 vårdpoäng och nummer tre är Capio Husläkarna med 10.467 vårdpoäng.

Men Åsa vårdcentral är på väg mot att bli den tredje största. Man har i år ökat med 121 vårdpoäng och ligger med 10.318 vårdpoäng strax efter Husläkarna.

Fotnot: Antalet listade räknas i vårdpoäng och inte personer då man har olika vårdpoäng med sig som patient beroende på ålder. Stämmer ganska bra med antalet personer som är listade men inte alltid.


Inga kommentarer: