söndag, januari 12, 2014

Lättare få tid hos Folktandvården i Halland

I dagens Göteborgs Posten skriver man om det faktumet att väntetiderna gått ner inom Folktandvården i Region Halland.

Verksamheten lyder under Driftnämnden Närsjukvård där jag är ordförande.

Som framgår av artikeln har man lyckats att effektivisera arbetet och ansvariga inom tandvården pekar på utbildning av personal, delegering och tandvård till fast pris, som framgångsfaktorer.

I början av 2011 tog nämnden ett stort utbildningspaket. Den viktigaste delen var att utbilda tandsköterskor till hygienister på betalad arbetstid. Det blev sju personer som nu är färdiga och arbetar för fullt. Även annan personal fick del av paketet.

Folktandvården Ullared
Ett mycket bra beslut av nämnden.

Frisktandvården är också en viktig del. Att man får en bedömning som gäller i tre år och betalar en fast summa helår, halvår, kvartal eller månad.

I höst startar också en klinik i Kolla parkstad. Idag finns bara kliniker i Åsa och Fjärås i Kungsbacka kommun.

Kliniken i Kolla parkstad innebär att fler kan söka Folktandvården  i Kungsbacka och få kortare avstånd. Inte minst frisktandvård är efterfrågan i Kungsbacka.

Slutligen ett jätteberöm till vår personal som gjort detta arbete och utvecklat verksamheten på ett mycket bra sätt.

Läs mer om frisktandvård genom att trycka här.

Inga kommentarer: