måndag, januari 13, 2014

Närsjukvården minskar användandet av hyrläkare kraftigt

Idag har Radio Halland en granskning av hur mycket hyrläkare, bemanningsföretag, Närsjukvården i Region Halland använder.

Det ingår i en större granskning som Sveriges Radio gör. Av den framgår det att Halland går mot strömmen och minskar antalet hyrläkare.

Mellan 2012 och 2013 minskar kostnaden för hyrläkare i Närsjukvården med 7,2 miljoner.

2012 var siffran 32,7 miljoner och den preliminära siffran för 2013 är 25,5 miljoner.

Nettokostnaden är ca: 13 miljoner. Att vi räknar nettokostnader beror ju på att hade vi anställt läkare hade de haft en lön som vi nu ej betalar.

Preliminär omsättning 2013 för vårdcentralerna är 784 miljoner så hyrläkarkostnaderna står för ca: 1,7 % av omsättningen.

Dessutom används hyrläkare sommartid för att ta emot turister. De är då lönsamma, för den ersättning Region Halland får för patienter från andra län täcker kostnaden för hyrläkare.

Det är ett brett arbete som har gjort att hyrläkare minskar. Nämnden har fattat ett antal viktiga beslut om allt från satsningar på rekrytering, se till att vi har ST läkare som sedan vill stanna till tuffare krav när det gäller när man får sätta in hyrläkare.

Besluten har tagits i bred enighet mellan alliansen och socialdemokraterna vilket är en styrka.

Sedan har förvaltningen på ett bra sätt genomfört vad nämnden beslutat om.

Är jag nöjd? Ja med 2013 års resultat men vi bör komma ner ytterligare. Hyrläkare kommer aldrig försvinna så länge det inte finns arbetslösa läkare som kan hoppa in snabbt på ett vikariat. Men vi bör kunna komma ner till en lägre summa .

Inga kommentarer: