torsdag, januari 19, 2017

Liberala tankar för att göra Region Halland till en attraktivare arbetsgivare

Arbetet med ett kompetensförsörjningsprogram i Region Halland pågår. Socialdemokraterna har varit ute med förslag. Här är Liberalerna i Region Hallands tankar publicerade i tisdags i Hallandsposten.

Så blir regionen en attraktivare arbetsgivare

Region Halland arbetar med att ta fram ett kompetensförsörjningsprogram, en plan för hur man nu och i framtiden ska kunna ha den bästa personalen på plats för våra medborgare. För Liberalerna är det av största vikt att den enskilde individens behov kan mötas i detta program.

Det är viktigt att vi fastställer hur policyn ska se ut såväl idag som i framtiden och innehåller riktlinjer för vidareutbildning, arbetsmiljö, anställningsformer, löner, arbetstider, samt hur vi attraherar andra att söka anställning hos oss. Den måste också utgå från de olika förutsättningarna som kan finnas hos respektive enhet. Regionen är en stor arbetsgivare och måste som sådan ha utrymme för viss flexibilitet i verksamheten.

1. Synen på anställning måste vara flexibel. Förutsättningarna är olika i våra verksamheter. Det är inte olika typer av hemmasnickrade lösningar. Ramar läggs centralt men dessa ska tillåta olikheter.

2. Flexibel arbetstid. Det måste gå att anpassa efter individuella behov, t.ex. årsarbetstid. Det vore intressant om enskilda vårdenheter ges möjlighet att sluta individuella avtal eller avtal med enskilda grupper, där hänsyn tas till enhetens och personalens situation.

3. Det är viktigt att ha klara riktlinjerna för hur man kan fortsätta arbeta kvar efter pensioneringen men utefter varje individs möjligheter och villkor. Det skall inte kännas som om man slutar och går in extra utan att man bara byter sätt att fortsätta arbeta.

4. Växeltjänstgöring är en återkommande synpunkt från anställda. Det innebär att man t.ex. kan arbeta 50 % på vårdcentral och 50 % på sjukhuset. Det kan göra det lättare att arbeta på kvällar/helger.

5. Lönen. Kan locka fler att stanna i yrket och komma tillbaka. Liberalerna har länge velat införa karriärstjänster för sjuksköterskor. För de ambitiösa måste det finnas vägar att utvecklas inom yrket annars finns risken att de lämnar för en ny karriär.

6. Satsa på vidareutbildning av den egna personalen. Att lägga pengar på befintlig personal ger lägre kostnader än hyrpersonal.

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare och ordförande Närsjukvården

Lovisa Aldrin (L)
Ordförande Kultur & Skola

Ann Molander (L)
Ordförande Ambulans, diagnostik, hälsa.

Inga kommentarer: