onsdag, januari 18, 2017

Är inte de som har hemtjänst värda god och näringsriktig mat?

En ständigt pågående debatt i samhället är att äldre, boende på äldreboende och hemma, inte får god och näringsrik mat.

Tidningarna är fulla av inte minst anhöriga som slår larm. Men även matgurun Leif Mannerström har vid flera tillfällen reagerat. I december 2016 i Expressen Se här.

Men inget tycks hända.

Liberalerna föreslog 2015 en laga-mat-garanti i hemtjänsten. Läs mer tryck här.

Enkelt beskrivet att hemtjänsten skall erbjuda att laga lunch och middag i hemmet hos den äldre.

I Kungsbacka fick förvaltningen för Vård & Omsorg i uppdrag att utreda frågan.

Mat som serverades av hemtjänsten i Sundsvall
Svaret bär tydliga spår av en utredning där man redan från början bestämt sig för att förslaget är dåligt och försökt konstruera argument för att motivera ett nej.

- Man utgår från att de som skall laga mat skall ha undersköterskekompetens.Istället skall man utbilda all hemtjänstpersonal i matlagning. Redan där lägger man upp första hindret.

- Man varnar för att om hemtjänstpersonalen lagar maten så riskerar kvalitén att sjunka, variationen på mat kan minska med risk för undernäring. Där kom andra hindret upp.

- Att skapa särskilda matlagare skulle strida mot kundvalet. Pensionärerna skulle, gud förbjude (min anmärkning), utifrån maten välja utförare. Där kom tredje hindret upp.

- Svårighet i schemaläggningen då mat äter mat begränsad tid på dygnet. Hinder nummer fyra upp.

- Om man lagade maten hemma hos pensionärerna skulle det kunna innebära intäktsminskning för serviceförvaltningen, mindre nyttjande av storköken och minskad personal. Hinder nummer fem sätts upp.

Anmärkningsvärt är att man tar inte matkvalitén eller undernäring på allvar. Inte ett ord huruvida kvalitén på maten i Kungsbacka uppfyller det krav man kan ställa. Har man någon aning om eventuell undernäring? Istället sätts ett antal administrativa hinder upp.

Låt mig bryta ner deras argument.

1. Varför skall de som lagar maten ha undersköterskekompetens? Är det inte just det som är fel att undersköterskor, som det är brist på, gör saker som inte har med deras kompetens att göra?

2. Om särskilda matlagare strider mot kundvalet, ändra kundvalet. Och varför skulle inte matlagning kunna vara en del av varför man väljer en utförare? Alternativet är ju att handla upp matlagning från extern leverantör som kommer hem och lagar mat. Idag hämtas all mat hos serviceförvaltningens kök, så mycket kundval är det inte.

3. Schemaläggningen är ett dåligt argument Kommunerna måste bli bättre på att vara flexibla där man arbetar med olika arbetsuppgifter. Eller gör som jag skrev i punkt 2, handla upp tjänsten.

4. Intäktsminskningen för serviceförvaltningen är ju totalt ointressant.

De som har hemtjänst och får matleveranser är ingen högljudd grupp. Hörs aldrig i valrörelsen. Det är friska pensionärer som hörs som vill att det mesta skall vara gratis, fast något sådant finns inte. Bara någon annan som betalar.

Och givetvis kostar en laga-mat-garanti pengar. Men man kan ju alltid fundera över vilket som är viktigast, och politiker skall ju prioritera, att friska pensionärer med god inkomst får åka avgiftsfritt med bussen eller att de som har hemtjänst får en god och näringsriktig mat som de vill äta?

Eller är en person över 85 år bekänt av att slippa betala när man besöker vårdcentralen om maten som kommer från hemtjänsten inte smakar?

Men vad hände med förslaget? Ingenting.

Efter utredningen lagts fram las det vid sammanträdet, 2015-10-27, till handlingarna. Och artiklarna och inslaget fortsätter i tidningar, radio och TV. Utan att man vet om de som nyttjar hemtjänst i Kungsbacka får den bästa och godaste och näringsrikaste maten som våra pensionärer är värda. Utan att man prövat om lagad mat i sitt hem kunde ökat pensionärernas aptit.

Och varför inte testat ett samarbete med restaurangskolan? Att eleverna fick besöka de som har hemtjänst, laga mat till dem och sedan se om man blev piggare och mådde bättre?

Men när viljan inte finns kommer heller inga nya idéer.

Läs gärna vad professorn i geriatrik Yngve Gustafson tycker om maten för äldre. 75.000 svälter enligt honom. Två artiklar från hösten 2016.
Tryck här. 
Och här.

PS! Varför skriver om jag om detta nu 1,5 år senare? Blev nyfiken på vad som hänt med utredningen och började söka svar på frågan och det blev, ingenting: DS!

PS2! Givetvis har de som lagar maten förberett delar av den i ett kök och gör den färdig på plats. Kokar potatis, gör sås, steker köttbullar som redan är rullade osv. Förbereder gör man när de inte är ute och lagar på plats. DS!

Inga kommentarer: