torsdag, augusti 14, 2014

Förbjud vårdköer

Idag är det första annonsen inför valet införd i Kungsbacka Nytt. I ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat, vårdköer.

Redan 2007 motionerade Folkpartiet till dåvarande landstingsfullmäktige i Halland om att målet skulle vara att från det man anmäler sig på akuten och tills man lämnar den, antingen går hem eller kommer upp på avdelning, så får det ta maximalt fyra timmar.

Vi tog modellen från England där sjukhusen klarade detta till 96%.

Motionen besvarades vänligt och man skulle arbeta med detta. Men inget hände.

Jag får återkommande rapporter om 8-10 timmars väntan och har som anhörig upplevt det själv.

Nu måste något hända.

Som ordförande för Närsjukvården arbetar jag också för att få bort köer och väntetider.

Just nu arbetar förvaltningen med ett tillgänglighetsprojekt där varje vårdcentral måste ta fram förslag på ökad tillgänglighet och därmed bort med köer.

Så sent som för någon vecka sedan fick jag information av en patient att man gått på drop in på sin vårdcentral. De hade sådan mellan 8-10. Men när man kom 9.15 var dropintiderna slut. Sådant får inte förekomma.

Förbjud vårdköerna kanske är drastiskt men vi måste arbeta mer aktivt för att få bort dem.

I de flesta fallen handlar det inte om pengar utan hur man använder resurser och organiserar sig.

Inga kommentarer: