onsdag, augusti 13, 2014

Vi vill ha Äldrevårdcentraler i Kungsbacka

Nedan insändare har varit införd både i Norra Halland och i Kungsbacka Posten. Till min stora förvåning gillas inte förslaget av alla partier. Bland annat Socialdemokraterna och det lokala missnöjespartiet Kungsbackaborna är emot.

Men såhär lyder insändaren:

Vi vill ha Äldrevårdcentraler i Kungsbacka

Den 11 juni öppnade Närsjukvården den första äldrevårdsmottagningen i Halland på Vårdcentralen i Veddige.

Vi i Folkpartiet skulle vilja kalla det Äldrevårdcentral (ÄVC) men det begreppet finns inte i Region Halland, ännu. Och vi vill att det skall bli fler i Halland och Kungsbacka. Vårdcentralerna i Åsa, vid Kungsbacka sjukhus och i Onsala skulle alla passa utmärkt att ha sådana mottagningar.

Vi har en åldrande men allt friskare befolkning. Därför är det viktigt att man på en ÄVC framför allt kan erbjuda förebyggande hälsovård men också ha särskild kunskap om äldres sjukdomar.

Att man som i Veddige får eget telefonnummer, eget väntrum och får kontakt med äldresjuksköterska direkt. Det finns också ett särskilt äldreteam som stöttar upp.

Region Skåne har precis startat upp och där erbjuds vårdcentraler en extra ersättning. Vi tror att detta är nödvändigt även i Region Halland. ÄVC bör vara en del av det uppdrag som både privata och regionens vårdcentraler får. Den extra ersättningen är vi övertygade om att man sparar in genom att äldre uppmärksammas tidigare och får rätt vård på rätt ställe inom sjukvården.

BVC (Barnavårdcentral) är en naturlig del av varje vårdcentral.  Får Folkpartiet bestämma vill vi att även ÄVC(Äldrevårdcentral) skall bli en naturlig av vårdcentralerna.

Tommy Rydfeldt (FP)
Ordförande Närsjukvården

Ann Molander (FP)
Vice ordf i Äldreomsorgsnämnden

Hanna Schölander (FP)
Ledamot Driftnämnden för öppen specialiserad vård


Inga kommentarer: