onsdag, februari 23, 2011

Hallands vårdcentraler får bra resultat i patientenkät

Igår publicerades den nationella patientenkäten som gjorts på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.

Vårdcentralerna i Halland får bra betyg.

Man mäter allt från bemötande till information. Helhetsintrycket blir den kvalité som patienterna upplever.

Den patientupplevda kvalitén har under samtliga dimensioner ökat inom Region Hallands enheter,men har däremot minskat bland de privata.

Både i Falkenberg och i Varberg har de privata vårdenheterna tappat i alla dimensioner. Här har Regionens vårdcentraler bibehållit sitt resultat eller förbättrat det på de flesta enheter. Både i Falkenberg och Varberg är det kvaliteten i bemötandet som minskat.

I Laholm syns också en stor förändring där Vårdcentral Centrum förbättrat sitt resultat markant medan många av de privata tappat i patientupplevd kvalitet.

I Halmstad och Kungsbacka är resultatet relativt likt men där Vårdcentral Andersberg i Halmstad och Fjärås i Kungsbacka gjort mycket bättre resultat jämfört med 2009.

Slutsatsen är att den upplevda kvalitén hos Region Halland centraler i Halland ökar medan den den minskar hos de privata.

De privata har dock fortfarande bättre resultat. 84% (minus 2 %) mot Regionens 80% ( plus 2%). Halland har också bra siffror jämfört med riket. 83% mot rikets 80%.

Bra kan alltså bli bättre.

Inga kommentarer: