lördag, februari 26, 2011

Reglerad bostadspolitik ger samma bostad olika värden

En av de saker som Socialdemokraterna lyckades med under sitt långa maktinnehav 1932-1976 var att införa socialism i bostadspolitiken. Man reglerade, subventionerade och styrde. Precis som i öststaterna tog man inte hänsyn till människors behov och efterfrågan utan det var på detta område en styrd planekonomi.

Och bostadspolitiken är en av efterkrigstidens största misslyckanden.

1960-talets miljonprogram är en konsekvens av detta misslyckande som vi lider av idag.

Idag är marknaden för villor och bostadsrätter helt avreglerade. Det är tillgång och efterfrågan som styr. Staten varken subventionerar eller reglerar hur mycket dessa får kosta.

Däremot har vi kvar en reglering av hyresrätter. Det som mest påverkar är att hyran på en hyresrätt inte fastställs utifrån vad någon är beredd att betala.

Det sker i en reglerad förhandling mellan fastighetsägare och hyresgästföreningen.

Eftersom man långt ifrån tar hänsyn till läget får vi konsekvensen att en fastighet har ett värde som hyresrätt och ett som bostadsrätt.

I dagens nummer av Kungsbacka Posten så beskriver man hur värdet har ökat på bostadsrätter som såldes av kommunala Eksta Bostads AB.

Jag kan inte bedöma om Eksta tog ut rätt värde men att de som köper bostadsrätter vid en ombildning tjänar ofta pengar. Samtidigt tjänar fastighetsägaren mer pengar?

Hur?

Jo en hyresfastighet har ett värde om man säljer till en annan fastighetsförvaltare.
Denna kan ju inte höja hyran mer än vad förhandlingarna ger och det sänker värdet.

Säljer man till en bostadsrättsförening kan man få ut minst 25% mer därför att föreningens medlemmar kan låna pengar och dra av 30% av räntorna. En bostadsrättsförening har också normalt lägre förvaltningskostnader.

Dessutom brukar bankerna kräva att själva bostadsrätten säljs för 70% av värdet. Värderas den till 1 miljon får den som köper den första gången betala 700.000. Skälet är att banken inte vill låna ut mer och skulle man inte göra såhär skulle många inte kunna köpa.

Ombildas man samtidigt som priserna är på väg uppåt kan konsekvensen blir som med Ekstas ombildade bostadsrätter. De ökar kraftigt i värde.

Med reservation för att jag inte kan bedöma Ekstas värdering av fastigheten så hade man aldrig kunnat sälja om Eksta skulle försökt få ut värdet på fastigheten som bostadsrätt. Få hade velat köpa och det är ytterst tveksamt om man lyckats få finansiering.

Såhär kommer det se ut så länge vi inte försöker få en mer marknadsanpassad hyresmarknad. Jag är medveten om att det är svårt att gå från socialism till en hyresmarknad styrd av människors önskemål och behov. Men vi måste börja någonstans.

Inga kommentarer: