måndag, mars 21, 2016

Förslag att i förebyggande syfte informera asylsökande om tandhälsa

Regionstyrelsen i Region Halland har tidigare beslutat att ge Driftnämnden Ambulans Diagnostik Hälsa i uppdrag att i samarbete med Närsjukvården informera asylsökande om hur den svenska hälso- och sjukvården fungerar och specifikt den halländska.

Nu föreslår Närsjukvården, som Folktandvården är en del av, att man ska få i uppdrag att informera även om tandvård, framför allt i förebyggande syfte. Många som söker asyl i Sverige har inte den tradition av förebyggande tandvård som finns i Sverige.

Det finns ett stort behov hos nyanlända att lära sig hur man förebygger t.ex karies. Och genom att informera kan man skapa en tandhälsa som gör att behovet av tandvård för många minskar i framtiden.

Folktandvårdens mål är ju att genom förebyggande tandvård, gäller alla patienter, så få som möjligt skall behöva göra lagningar eller andra behandlingar.

Arbetet är tänkt att börja under våren och kostnaden är beräknad till drygt 1,1 miljoner.

Tänkt finansiering är från de medel (42,7 miljoner kr) som Region Halland fått från starten för att arbeta med asylsökande och integration.

Förhoppningsvis kan regionstyrelsen behandla ärendet den 6 april och då ge ett positivt svar.Inga kommentarer: