fredag, november 11, 2016

Liberalerna säger nej till nya religiösa friskolor

På dagens partiråd beslutade Liberalerna att man säger nej till att nya religiösa friskolor skall få starta.

Det var ju den frågan, när förslaget presenterades, som skapade en hel del rubriker. Birgitta Ohlsson m.fl reagerade och var emot och hon plus Anna Ekström hade i partistyrelsen reserverat sig och skrev bland annat:

"Det ska bli svårare att starta och lättare att stänga konfessionella förskolor och skolor. Granskningen måste intensifieras"
Men den starkaste reservationen var faktiskt att gå längre än partistyrelsen. Och det var tunga namn som stod bakom den.

Lotta Edholm, Jonas Andersson, Per-Åke Fredriksson, Roger Haddad, Robert Hannah,Ulrika Landegren,Maria Weimer och Ulrika Westerlund.

Man skrev i sin reservation:

"Ett stopp för religiösa fristående förskolor och skolor införs. Förskolor och skolor med konfessionell inriktning bör ges möjlighet att ändra skolans inriktning till allmän."

Det fanns fyra förslag på partirådet. Birgitta Ohlssons förslag ställdes aldrig mot partistyrelsens. Det förlorade när man skulle votera fram vilket förslag som skulle stå mot partistyrelsen. Nu blev det Lotta Edholms med fleras reservation..

Det hela är ju intressant då media gjorde denna diskussion till en fråga om vem som skall vara partiledare. 

Det är uppenbart att Jan Björklund i denna fråga har ett mycket starkt stöd för sin linje och det finns en stor grupp som till och med vill gå längre.

Något media kanske skall fundera på nästa gång, utifrån att någon inte är nöjd med partiledningens beslut, vill dra igång en debatt om vem som skall vara partiledare för Liberalerna.

För egen del har jag inga problem att stå bakom förslaget. Jag är i grunden mot att religion blandas in i skolan. Men vet samtidigt att det finns skolor som bygger på religiös värdegrund men fungerar utmärkt.

Så att fler inte får starta och att man istället koncentrerar sig på att se att övriga följer lagen blir ju en ganska bra kompromiss.

Aftonbladet

Inga kommentarer: