fredag, november 11, 2016

Tankar kring fler tågstopp i Åsa

Vid Hallandstrafikens senaste styrelse behandlades Liberalernas skrivelse om att fler tåg (Öresundståg) skall göra uppehåll i Åsa.

För att minska trängseln på tågen och sprida resenärerna, men också för att tåg skall stanna även mitt på dagen och helger.

Styrelsen beslöt att ge styrelsen i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram faktaunderlag och konsekvensbeskrivning av att Öresundståg gör ytterligare stopp i Åsa. (se bilden)

Jag är nöjd med beslutet. Till nästa möte den 16 december hoppas jag på ett bra underlag.

Trafiken framför allt mellan Varberg och Göteborg måste få högre kapacitet. Det får den från 12 december då tåget som stannar i Åsa 8.05 skall vara dubbelkopplat.

Från samma datum skall också ett nytt tåg att gå från Varberg 7.05 med stopp i Åsa 7.20.

Mer än 400 fler platser på morgonen.

Men det ena utesluter inte det andra. Att det är trångt på spåren i rusningstrafik med förseningar som följd vet alla som pendlar. Men det är svårare att förstå att tågen inte stannar när det övriga tider på dygnet inte är trångt på spåren.

Jag har fler idéer om hur kapaciteten kan öka men vill först ta det inom Hallandstrafiken så jag inte går ut och föreslår något, ger ett hopp, och så är det inte möjligt att genomföra.

Inga kommentarer: