onsdag, november 09, 2016

Regionens vårdvalsystem ses över för att bl a anpassas till digitaliseringen

Vid onsdagens möte med regionstyrelsen i Region Halland gavs ett uppdrag att se över täckningsgraden i vårdvalet för vårdcentralerna.

Enkelt beskrivet är täckningsgraden en mätning av hur mycket av en patients behov av vård som en vårdcentral utför.

Låg täckningsgrad ger avdrag och hög ger tillägg.

Problemet är att dagens täckningsgrad stimulerar inte att  t.ex ge vård via telefon eller virtuella besök.
Närsjukvården har ett test med min.doktor.se. När man ringer en vårdcentral kan man i vissa fall få möjlighet att logga in på min.doktor.se. I första hand så hanterar de den som loggat in skriftligt eller via telefon men kan också koppla upp videomöten.

Den kontakten räknas inte som vårdtillfälle idag och man får då lägre täckningsgrad. Likaså är det om vårdcentralens läkare löser patientens problem via ett telefonsamtal. Då räknas inte det heller som en vårdtillfälle idag.

Regionstyrelsen beslöt att ge uppdrag om att skyndsamt utreda möjligheten att virtuella besök, telefonkontakter, mejlsvar inom ett dygn, besök till samtliga yrkeskategorier och deltagande i gruppträningar och dylikt, ingår i täckningsgraden.

Målsättningen är att det skall kunna gälla från 1 januari även om beslut inte kan tas förrän i februari i regionfullmäktige.

Det är ett bra beslut. Vi skall stimulera till att använda ny teknik och ersätta fysiska besök när de inte behövs. Som det är nu straffas den vårdcentral som försöker styra över patienter till t.ex telefonsamtal och virtuella besök, med lägre ersättning.

Fotnot: Ersättningen till vårdcentralerna består av olika delar. Täckningsgrad, ersättning efter kön och ålder och CNI som mäter orsaker som skapar ohälsa.


Inga kommentarer: