tisdag, november 15, 2016

Liberalerna säger nej till bergtäkt mitt i Kungsbacka - Bräckaberget

Sedan 2010 har markägare och företag önskat göra Bräckaberget till en bergtäkt. Ett berg som ligger i centrala Kungsbacka. (se bilden).

Starkt påhejade av centerpartister. Det är väl det som varit väldigt konstigt i detta ärende. Ett parti som säger sig vara grönt väljer sina centerpartistiska kompisar före miljön.

Berget ligger vid f.d Beiersdorfs lokaler som idag har bland annat Mediq och som hyresgäster.

Men det ligger också 1000 meter från det stora bostadsområdet i Varla och 1700 meter från nya bostadsområdet i Björkris. Dessutom finns det bostäder runt om berget.

En ganska absurd idé ur många aspekter. En bergtäkt i centrala Kungsbacka de närmaste 20-25 åren?

Med kraftigt ökat buller, ökad trafik, och förlorade naturvärden som följd.

Frågan skulle prövas 2010 men då drog företaget sig ur när protesterna kom.

För ungefär ett år sedan återkom man och ville via planläggning åter får kommunen med sig på en bergtäkt.

Frågan har därför utretts på nytt och i en skrivelse beskriver kommunekologen väldigt bra varför detta område är direkt olämpligt.

"Kommunledningskontoret bedömer att områdets höga naturvärden i kombination med de störningar som närboende samt befintliga företag skulle drabbas av under iordningställandet av ett verksamhetsområde innebär att det inte finns förutsättningar för en framgångsrik planeringsprocess.

Kommunledningskontoret föreslår därför att avslå en fortsatt planering för ett verksamhetsområde på Bräckaberget."

Jag hoppas detta blir kommunens beslut. 

Liberalerna är tydliga. Vi har sagt nej sedan första förslaget kom 2010 och på vårt möte igår bekräftades detta nej igen.

Bergtäkt mitt i centrala Kungsbacka? En av de konstigaste idéer jag mött under mina år som politiker.
Inga kommentarer: