fredag, november 25, 2016

Arbetet går vidare med att införa sprututbyte i Halland

Vid gårdagens möte tog Driftnämnden Närsjukvård beslut om att gå vidare med att starta sprututbyte i Halland.

Tidigare i år beslutade Regionstyrelsen om att införa sprututbyte för intravenösa droganvändare i Halland. Uppdraget lämnades till Närsjukvården.

Sprututbyte kommer till att börja med att finnas på fyra platser i Halland. I Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad och kommer sannolikt att placeras på fyra av våra vårdcentraler.

Vi tror att en vårdcentral, som de flesta besöker och som erbjuder olika former av vård, ger en större anonymitet än en särskild lokal, men vilka lokaler man slutligen använder får givetvis prövas från kommun till kommun.

Verksamheten skall bedriva i samverkan med missbruksvården, infektionskliniken, socialförvaltningarna i kommunerna och med stöd av psykiatrin och mödravården.

Den blir en del i en vårdkedja i arbetet mot missbruk.

Den 9 december är kommunerna inbjudna till ett samråd och därefter kommer en ansökan att lämnas till Inspektionen för vård och omsorg.(IVO).

Målsättning är att verksamheten är igång den 1 mars 2017.


Inga kommentarer: