lördag, december 16, 2006

Nattöppen närakut - Frågan som aldrig försvinner

Kristina Karlsson (c) svarade i torsdagens Kungsbacka Posten. Men besked var det inte. Hon trasslar bara in sig ytterligare. Likt sagan om Peter och vargen varnar hon, för tredje året i rad, att närsjukvårdens överskott är tillfälligt.

I dagens Kungsbacka Posten så ger jag min slutreplik denna omgång.

Uteblivet besked från (c)

Nej, Kristina Karlsson, jag blandar inte ihop något. I tre år har vi hört att överskottet för närsjukvården är tillfälligt och istället för att ge vård har dessa pengar hamnat på banken.

Folkpartiet är berett att satsa 3,5 miljoner för nattöppen närakut. Dessa pengar kommer inte att drabba vårdcentralerna. Det garanterar vi.

Den viktigaste frågan, vilka besked från centerpartiet som gäller, svarar hon inte på. Men jag kan inte tolka svaret på annat sätt än att det är Kristina Karlssons nej till nattöppen närakut som gäller för centerpartiet.

Men kvar blir frågorna: Varför skickade man då ut flygblad i valrörelsen där man lovade nattöppen närakut? Vad var syftet med dessa flygblad? Jag överlåter åt Kungsbacka Postens läsare att dra sina egna slutsatser…….

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingspolitiker

Inga kommentarer: