onsdag, september 13, 2006

Förstärk polisen

Jag får Kungsbacka Tidning tidigt på onsdag kväll. Denna insändare står i torsdagens tidning. Den är skriven tillsammans med Kenneth Nilsson och Jan Ertsborn.

Kungsbackapolisen måste förstärkas

Vi besökte för några dagar sedan polisledningen i Kungsbacka och fick en bra redogörelse för hur situationen ser ut just nu. Mycket har blivit bättre sedan närpolisen förstärkts och man får en känsla av att utvecklingen nu går åt rätt håll, även om vakanser på vissa tjänster är ett problem, inte minst när man ska planera lite större aktioner.

Visst behövs det fler poliser i Kungsbacka. Särskilt är det besvärande att enbart en patrull är i tjänst under vardagsnätterna, en patrull som kan bli fast i ett enda ärende under förhållandevis lång tid. Närpolisledningens önskan om att få fler tjänster till Kungsbacka måste understödjas och få till resultat en sådan förstärkning att det fortsättningsvis blir minst två patruller i utryckningstjänst dygnet runt.

Ett oroväckande beslut har nyligen tagits för att centralisera utredningar om misstänkta brott mot barn. Dessa utredningar, där barn i alla åldrar ska höras, kräver mycket kompetent personal och också närhet till familj, skola och socialtjänst. Varför den nuvarande utredningspersonalen ska flyttas söderut förefaller obegripligt. Tyvärr finns det ju tillräckligt med sådana arbetsuppgifter i Kungsbacka. Polisstyrelsen borde ta upp detta på sin dagordning omedelbart.

Vi politiker måste fortsätta att värna om en utbyggnad av vår närpolis.

Jan Ertsborn, riksdagsledamot (fp)
ledamot av lagutskottet/suppleant i justitieutskottet


Kenneth Nilsson, kommunalråd (fp)

Tommy Rydfeldt. landstingskandidat (fp)

Inga kommentarer: