måndag, augusti 14, 2006

Orimliga påhopp på folkpartiet om rasism

Oavsett vad folkpartiet gör för utspel tycks det finnas vissa, främst kulturskribenter på vänsterkanten, som stämplar det som rasism.

I grunden tycks finnas en ovilja eller rädsla för att diskutera problem vi har i Sverige. Alltför många elever går ur svenska skolan utan att kunna läsa och skriva och vet inte heller något om litteratur. När då riksdagsledamoten Cecilia Wikström föreslår en lista över rekommenderad svensk litteratur som skulle kunna läsas, en så kallad kanon, framställs detta av vissa som någon slags rasism och storsvenskhet. Det dessa skribenter glömmer är att sådana listor finns i de flesta länder. I t.ex. Storbritannien och Danmark.

Pratar folkpartiet integration och vågar använda ordet krav så skriker vissa på nytt att det är rasism.

Jag tror att de flesta svenskar ser att den svenska integrationspolitiken gått fullständigt snett. Vi har idag helt segregerade bostadsområden som nästan kan kallas gettoliknande.
Svenskakunskapen är dålig även hos många som är födda i Sverige. Arbetslösheten är hög bland dem med utländsk bakgrund.

Skall vi kunna åtgärda detta måste det ställas krav men vi måste även ta fram riktade åtgärder som skapar möjligheter för den enskilde att ta sig ur utanförskapet och hitta sin plats i samhället med arbete och framtidstro.

I det arbetet kommer det att finnas saker som vi aldrig kan acceptera. Tvångsgifte, könsstympning och liknande kan aldrig försvaras med hänvisning till religion och kultur.

Risken finns att om de etablerade partierna fortsätter att sopa integrationsproblemen under mattan så kommer de svenskar som tröttnat vända sig till Sverigedemokraterna och liknande grupper. För de är de enda grupper och partier som tar upp dessa problem. Men är det deras lösningar vi vill ha? Knappast.

Man behöver inte hålla med folkpartiet i våra lösningar. Kom gärna med egna.
Men i Sverige borde vi kunna vara överens om att sluta kalla den rasist som vågar diskutera och ifrågasätta flyktingpolitik och integrationspolitik. Det vore ett bra första steg för att skapa en ny framtid för de invandrade svenskarna i utanförskapet.

Inga kommentarer: