torsdag, december 24, 2009

Först närakuten och nu barnakuten

Idag på julafton kommer Kungsbacka Posten ut. Och med en insändare jag skrivit.Den handlar om det faktum att barnakuten i Varberg stängs nattetid.

För några år sedan beslöt majoriteten M+C+S att stänga närakuten i Kungsbacka nattetid.

Det här kommer bli en valfråga. Folkpartiet kan aldrig acceptera dessa stängningar.

Uppenbarligen är Folkpartiet det enda sjukvårdspartiet i Halland och Kungsbacka. Det enda parti som ser till behov istället för att centralisera allt till Halmstad.

Öppen närakut viktigt

För några år sedan beslöts att ta bort jouren på natten i Kungsbacka och därmed säga nej till nattöppen närakut. Folkpartiet reserverade sig som enda parti.

Vi möttes då av argumentet att Varbergs akut är öppen hela natten och att man även kunde besöka Västra Götalands akuter.

Folkpartiet drev frågan, och gör det fortfarande, att vi behöver en nattöppen närakut framför allt för barnen. Att barnfamiljer skall känna trygghet att kunna träffa en läkare på natten utan att åka långa sträckor.

Nu har sjukhusledningen i Varberg beslutat (KP 17/12)att tills vidare stänga akuten i Varberg för barn. Man hänvisar till andra akuter. Det innebär att barnfamiljer i Kungsbacka har att välja på att åka till Halmstad eller sjukhus i Västra Götaland. I första hand Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.(Östra sjukhuset.)

Så först stänger man jouren i Kungsbacka och sedan akuten i Varberg för barn upp till 18 år och eftersom Halmstad knappast kan vara ett seriöst alternativ för barnfamiljer i Kungsbacka låter man Västra Götalandsregionen
lösa problemen.

Kuriosa är att när närsjukvården 2008 gjorde en utvärdering av behovet av nattöppen närakut hade man överhuvudtaget inte tagit med någon statistik över besöken från Halland på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus akut.

Och nu blir det detta sjukhus man i första hand hänvisar Kungsbackas barnfamiljer till på natten.

Det är dags att återigen ta upp frågan om nattöppen närakut i Kungsbacka.
En naturlig del i ett utvecklat närsjukhus i Kungsbacka.

Tommy Rydfeldt (FP)
Landstingspolitiker

Inga kommentarer: