tisdag, februari 21, 2017

Halland växer så det knakar. Snart 400.000 invånare?

Idag kom SCB:s siffror över befolkningsökningen 2016. I Sverige var vi 1/1 2017,  9.345.987 personer. I Halland var vi vid årsskiftet 320.333 personer. En ökning med 5549 personer.

Samtliga kommuner i Halland ökar sin befolkning.

Mest ökade Halmstad med 1586 invånare och sedan kommer Kungsbacka med 1298 invånare.

Den 1/1 2017 hade kommunerna följande invånarantal:

Halmstad 98.538
Hylte 10.954
Laholm 24.664
Falkenberg 43.867
Varberg 61.868
Kungsbacka 80.442

Med tanke på bostadsbyggandet så kan nog Halland räkna med befolkningsökningar även framöver på 4000-5000 invånare per år.

Det innebär att Halland om 15 år har någonstans mellan 380.000 och 400.000 invånare.

Och det är detta Region Halland måste planera efter. Hur skall sjukvården klara denna ökning? Är de tre sjukhusen rätt dimensionerade? Behövs det fler vårdcentraler?

Klarar kollektivtrafiken att t.ex. transportera alla som vill åka? Vi vet ju att det är trångt på spåren.

Det är stora utmaningar men befolkningsökning ger också högre skatteintäkter.

Det är dock alltid lättare att planera för ökad befolkning än att hantera befolkningsminskningar där man hela tiden får skära ner och ta bort.

Inga kommentarer: