måndag, februari 20, 2017

Pressdöden är ett hot mot demokratin

I USA ser vi Donald Trump attackera media. När de förmedlar saker som han inte gillar ljuger dem, enligt honom.

Man hittar utan att blinka på saker och kallar det för "Alternativa fakta".

Istället sprids falska nyheter på sociala medier. Givetvis i syfte att med alla medel vinna makt.

Man kan ju ställa sig frågan att den som vill vinna på det sättet, hur vill man använda makten?

Det finns en stor förlorare, demokratin.

Vi ser i Sverige hur tidningar försvinner. Kommuner slutas att bevakas. Olika makthavare oavsett om de är politiker, tjänstemän, näringslivsföreträdare eller leder organisationer, kan ganska fritt agera utan risk för att de granskas.

Tidning som läggs ner
För 20 år sedan bevakades Kungsbacka regelbundet av sex medier. Norra Halland, Hallands Nyheter, Göteborgs Posten, Kungsbacka Tidning, Tidningen Arbetet och Radio Halland. Stundtals även av GT och SVT Västnytt.

Flera har försvunnit och någon tillkommit. Tidningen Arbetet gick i konkurs. Hallands Nyheter la ner sin redaktion i och därmed bevakning av Kungsbacka. Göteborgs Posten har idag lämnat kommunen och det skrivs sporadiska artiklar om Kungsbacka utan större djup eller granskning, ofta baserat på pressmeddelanden.

Kungsbacka Tidning har lagts ner. Västnytt har blivit SVT Hallandsnytt som i och för sig ökat bevakningen av Halland men problemet är att de flesta Kungsbackabor ser SVT Väst utan nyheter från Kungsbacka.

Kungsbacka Posten och Kungsbacka Nytt har tillkommit men Kungsbacka Nytt läggs nu ner och Kungsbacka Posten blir endagarstidning.

Kvar blir tre medier som bevakar kommunen regelbundet. Norra Halland, Kungsbacka Posten och Radio Halland.

Och det är ju enkelt att förstå om 10-15 journalister regelbundet bevakar vad som förekommer i en kommun och det istället blir 5-6 stycken så minskar ju granskningen. Och balansen mellan makthavare och granskare blir rubbad.

Jag är ingen anhängare av statliga stöd som presstöd. Men jag börjar undra om inte staten inte måste börja garantera mångfalden bättre även om det innebär statligt stöd.

Att idag prenumerera på en tidning är ett stort steg att ta. Speciellt för yngre. Kanske stöd skulle ges även till gratistidningar som gör kvalitetsjournalistik?

Även journalistik online måste kanske få ett stöd även om jag inte idag kan säga hur.

Tycker du som politiker det inte är bra att det blir färre som granskar politiken? Kanske någon frågar.

Nej, för jag vill inte leva i ett samhälle där osanningar blir regel, där fusk kan ske utan att någon uppmärksammar det, där maktmissbruk förekommer och där förloraren alltid är demokratin.

Inga kommentarer: