måndag, maj 18, 2009

Fotbollens Zlatan är OK men inte matematikens Zlatan?

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) skriver i sitt elektroniska brev följande:

” Jag anser att det nu är dags att göra upp med den socialdemokratiska jantelagen inom skolpolitiken. Självklart ska även duktiga elever få utvecklas och fördjupa sina kunskaper.

På många orter finns det särskilda profilklasser där elever med särskild begåvning i ett ämne får möjlighet att fördjupa sina kunskaper. 2004 slog Skolverket fast att dessa profilklasser var acceptabla, men att antagningen måste följa närhetsprincipen. Det innebär att om inte alla elever antas, så ska den elev som bor närmast få platsen i profilklassen istället för den med mest motivation och kapacitet.”
På många orter finns det särskilda profilklasser där elever med särskild begåvning i ett ämne får möjlighet att fördjupa sina kunskaper. 2004 slog Skolverket fast att dessa profilklasser var acceptabla, men att antagningen måste följa närhetsprincipen. Det innebär att om inte alla elever antas, så ska den elev som bor närmast få platsen i profilklassen istället för den med mest motivation och kapacitet.

I idrott och estetiska ämnen, där utbildningen kräver speciella färdigheter, kan färdighetsprov vara godtagbara enligt Skolverkets bedömning, "förutsatt att närhetsprincipen inte åsidosätts".

Prov och andra urvalsmetoder har alltså varit helt förbjudna för antagning till profilklasser i teoretiska ämnen. Så sent som 1996 uttalade den dåvarande socialdemokratiska regeringen att intagningstester kan "bidra till och förstärka en icke önskvärd segregation".
Men om en profilklass ska fylla sitt syfte måste skolan kunna testa elevernas kunskaper och förutsättningar.

I den nya skollagen föreslår därför regeringen att antagningstester ska bli tillåtna till särskilda elitklasser från årskurs 7. I vissa särskilda fall, t ex Adolf Fredriks musikklasser, ska även kunna ha antagningstester från årskurs 4”


Vi har alltså haft den underliga ordningen att om någon är särskilt begåvad när det gäller fotboll så är det helt i sin ordning att man testar om man har särskilda förutsättningar. Bara man inte ”åsidosätter” närhetsprincipen.

Så hade Zlatan sökt hade man kunnat testa om han har större möjligheter att bli bra i fotboll än vad en annan sökande har.

Men om matematikens Zlatan söker så får man inte göra dessa tester.

Och Socialdemokraterna förstår fortfarande ingenting. Marie Granlund (S) är kritisk till att sökande till profilklasser med teoretisk inriktning ska sållas med hjälp av tester. Fotboll går bra men inte matematik.

Sitter flumskolan så i ryggmärgen på Socialdemokrater?

Svd12DN>Expressen

Inga kommentarer: