onsdag, maj 20, 2009

Max fyra timmar på akuten - Insändare

Denna insändare fick jag publicerat i tidningen Kungsbacka Nytt idag onsdag.

Viktigt beslut för att minska köerna på akuten

Hösten 2007 lämnade Folkpartiet in en motion till Landstingsfullmäktige där vi krävde att väntetiden på sjukhusens akuter i Halland maximalt skulle vara fyra timmar. Från det man skrevs in till man lämnade sjukhuset eller lades in.

Skälet till motionen var att vi ansåg det orimligt att ständigt få rapporter om väntetider på 9-10 timmar.

Motionen fick inte det positiva mottagande vi trodde. Och våren 2008 förslogs att motionen skulle avslås.

Vid Landstingsfullmäktiges sammanträde lyckades jag få den återremitterad för ytterligare utredning.

Sommaren 2008 rapporterade media om väntetider på upp emot 14 timmar på Varbergs sjukhus akut.Tydligen fick detta fler politiker att inse att något måste göras mot väntetiderna.

När det så kallade Hälso- och sjukvårdsuppdraget (HSU) beslutades för 2009 gavs styrelserna för sjukhuseni uppdrag att se till att tiden på akuten blir maximalt fyra timmar.

Vid senaste sammanträdet med Landstingsfullmäktige bifölls också vår motion med hänvisning till detta uppdrag.

Jag är medveten om att förändringen kommer ta tid att genomföra. I andra länder har det tagit år att komma ner i väntetider så man klarar att behandla 96-98% av alla patienter inom fyra timmar.

Men besluten är ett steg i rätt riktning. Nu finns ett uppdrag till sjukhusen. Landstingsfullmäktige har sagt ifrån att långa köer på akuten är oacceptabelt.

Folkpartiet kommer givetvis att följa upp ärenden och agera om inget händer.

Tommy Rydfeldt (FP)
Landstingspolitiker

Inga kommentarer: