lördag, april 05, 2008

Minskade väntetider på akuten i Halland?

Som uppföljning av folkpartiets arbete för minskade väntetider på akuterna inom Landstinget Halland så har jag skrivit en insändare som publiceras i Kungsbacka Posten idag.

Hopp om minskade väntetider på akuten?

I höstas skrev folkpartiet en motion till landstingsfullmäktige i Halland där vi föreslog att man tittade på möjligheten att införa en vårdgaranti även på akuten. Från det man skrivs in tills man skrivs ut, får behandling eller blivit inlagd, så får det ta maximalt fyra timmar.

Landstingsstyrelsens majoritet ställde inte upp på förslaget.

I början av mars kom landstingets revisorer med en rapport där man granskat situationen på akuterna i länet. Revisorerna konstaterade bland annat att det idag inte finns någon politisk fastställd målsättning för väntetid på akuter och jourcentraler. Revisorerna säger också att det finns anledning att ta reda på hur väntetiderna upplevs av patienterna.

Slutligen föreslår man att landstinget tar fram en målsättning för väntetid för att kunna uppfylla målet ”nöjda och engagerade medborgare”.

När vår motion kom upp på landstingsfullmäktige 31 mars argumenterade undertecknad och folkpartiet givetvis för vår motion och hänvisade till revisionens rapport. Vi föreslog att motionen skulle beredas ytterligare av landstingsstyrelsen och då kunde man hinna bedöma revisorernas synpunkter.

Heder åt övriga partier, undantaget vänsterpartiet, med landstingstyrelsens ordförande Mats Eriksson i spetsen som lyssnade på våra argument och motionen återremitterades.

Jag förstår att det finns flera som inte gillar ordet garanti. Om det är problemet så byt gärna namn. Målsättning för väntetid är helt acceptabelt för folkpartiet. Vad det kallas är oväsentligt. Huvudsaken är att vi får ner väntetider på länets akuter.

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingspolitiker

Inga kommentarer: