tisdag, april 01, 2008

Hopp om minskade väntetider på akuterna i Halland

Folkpartiet lämnade i höstas in en motion till landstingsfullmäktige i Halland där vi föreslog en vårdgaranti på akuten.

Från det man skrev in till man antingen skrevs ut, remitterades för behandling eller lades in fick det ta fyra timmar. Vi har tittat på den engelska modellen som har en ”door in door out” tid på fyra timmar. Senaste rapporten visade att man klarar detta i 96 % av fallen.

Landstingsstyrelsen hade föreslagit avslag på motionen. Trots att man faktiskt inte vet hur långa väntetiderna är.

Efter det beslutet har revisorerna i Landstinget Halland kommit med en rapport om akuterna.

Man konstaterar där bland annat att det finns ingen politisk målsättning om väntetiderna. Man skriver också att man vet för lite om hur människor upplever väntetiderna och hur långa de egentligen är och föreslår att det läggs fast en målsättning för väntetiderna politiskt.

Jag fick igår i landstingsfullmäktige föra folkpartiets talan i denna fråga och tog givetvis upp det brittiska exemplet men också revisorerna rapport.

Mitt förslag blev att motionen i första hand skulle återremitteras till landstingsstyrelsen för ny beredning.

Vi fick omedelbart stöd av (kd), (mp) och (spi). Och då verkade övriga fundera och landstingsstyrelsens ordförande Mats Eriksson (m) ställde upp på återremiss. Sedan gav (c) och (s) också stöd för återremiss.

För avslag direkt på motionen var bara vänsterpartiet. Typiskt.

Och återremiss blev beslutet.

Vad jag förstår har några hängt upp sig på ordet garanti. Och detta ord är inte heligt för folkpartiet. Vi vill få ner väntetiderna på akuterna, att man vet hur långa de är och att man jobbar med problemet. Kalla det garanti eller målsättning huvudsaken är att väntetiderna kortas.

Och jag hoppas att återremissen kan vara en start för detta arbete.

Nu skall dessutom revisorernas rapport besvaras senast under maj månad av landstingsstyrelsen och styrelserna för sjukhuset i Varberg, Länssjukhuset i Halmstad och styrelsen för närsjukvården.

Skall bli intressant att se vad de svarar.

Inga kommentarer: