tisdag, april 01, 2008

Nöjda och lagom engagerade invånare i Halland?

Vid gårdagens landstingsfullmäktige i Landstinget Halland behandlades en folkpartimotion där vi föreslog att länstrafiken skulle ha öppna bolagsstämmor med frågestund.

Jag fick föra folkpartiets talan.

Landstinget Halland äger ju 50 % av aktierna i länstrafiken och kan påverka ett sådant beslut.

Landstingsstyrelsen hade förslagit avslag och så blev också beslutet. Fp-gruppen reserverade sig.

Förslag om mer öppenhet och medborgardialog är inte populärt i Landstinget Halland.

Ändå är ett av landstingets mål ”Nöjda och engagerade invånare”.

Men det får finnas en måtta på hur engagerade invånare Landstinget skall ha.

Miljöpartiet föreslog medborgarförslag för något år sedan. Det blev givetvis avslag. Riktigt så engagerade invånare vill inte landstinget ha att det lämnar förslag.

I Landstinget Halland finns ingen frågestund för allmänheten i samband med återredovisningen. Något många kommuner och landsting och kommuner har och som det finns stöd i lagen för.

Man har inte heller några öppna sammanträden för nämnder och styrelser vilket också lagen ger möjlighet till.

Folkpartiet har en motion föreslagit en tillfällig demokratiberedning som skulle titta på demokratifrågor och ökad öppenhet.

Den är ännu inte besvarad men har mötts med tveksamhet då landstinget har en ny organisation. Men det är två olika saker. En sådan beredning skall inte titta på landstingets organisation utan vad man skall göra för att öka medborgardialogenoch öppenheten.

Annars kanske målet skall ändras till ”Nöjda och lagom engagerade medborgare”

Inga kommentarer: