tisdag, september 09, 2014

Inga väntetider i sjukvården

Även om Halland har Sveriges bästa sjukvård kan den bli bättre. Framför allt måste vi minska vårdköerna.

I dagens nummer av både Norra Halland och Kungsbacka Posten skriver jag om detta.

Inga väntetider i sjukvården

Redan 2007 motionerade Folkpartiet till dåvarande landstingsfullmäktige i Halland om att målet skulle vara att från det man anmäler sig på akuten och tills man lämnar den, antingen går hem eller kommer upp på avdelning, så får det ta maximalt fyra timmar.

Vi tog modellen från England där sjukhusen klarade detta till 96%.

Motionen besvarades vänligt och man skulle arbeta med detta. Men inget hände.

Jag får återkommande rapporter om 8-10 timmars väntan på akuten och har som anhörig upplevt det själv.

Nu måste något hända.

Som ordförande för Närsjukvården arbetar jag också för att få bort köer och väntetider.

Just nu arbetar förvaltningen med ett tillgänglighetsprojekt där varje vårdcentral måste ta fram förslag på ökad tillgänglighet och därmed bort med köer.

Det kan t.ex. bli fler drop in tider eller som två vårdcentraler prövar, ett så kallat snabbspår dit man kan komma utan tidsbokning vardagar mellan 8.00–16.00.

Folkpartiets förslag om särskilda Äldrevårdcentraler är också ett sätt att få bort köer.

Region Halland måste fortsätta att arbeta ännu mer aktivare för att få bort vårdköerna.

I de flesta fallen handlar det inte om pengar utan hur man använder resurser och organiserar sig.

Tommy Rydfeldt (FP)
Ordförande Närsjukvården
Regionkandidat

Inga kommentarer: