lördag, september 13, 2014

Fyra skäl att kryssa mig till regionen

Imorgon är det val. Bland annat väljer alla i Halland vilka som skall sitta i regionfullmäktige. (Fast det står landstingsfullmäktige på valsedeln).

Här är fyra skäl att kryssa mig:

1. Förbjud vårdköer. Det är inte rimligt att vänta 8-10 timmar på akuten.

2. Samordna kollektivtrafikkorten. Varför skall vi behöva Hallandstrafikens kort för att åka söderut och Västtrafiks kort att åka norrut? Målet måste vara ett kort för hela Sverige.

3. Inrätta äldrevårdcentraler (ÄVC) på vårdcentraler där man har eget väntrum, eget telefonnummer, möter äldresjuksköterska och där det finns ett äldreteam som ger vård. Kostar inget extra att organisera vården rätt. Vi har BVC (barnavårdscentral), varför inte ÄVC?

4. Du, inte politiker skall göra dina val i vården. Utveckla vårdvalet ytterligare. Det ger valfrihet och kortare köer.

Även om jag toppar listan behöver jag ditt kryss.

Valet är ditt.

Inga kommentarer: