torsdag, november 13, 2014

Absolut nej till samvetsklausul i vården

I Landstinget Kronoberg har det blivit en debatt kring Kristdemokraternas förslag om en samvetsklausul vilket skulle kunna innebära t.ex att en barnmorska skall kunna neka att utföra en abort om det är emot dennes samvete.

Eftersom det inte är politiskt möjligt att ändra gällande abortlagstiftning försöker abortmotståndare på olika sätt försvåra aborter.

Men en samvetsklausul begränsas inte till aborter. De finns de som av religiösa skäl inte vill ta emot blodtransfusion. Skall samvetsklausul kunna ge vårdpersonal möjlighet att vägra ge en blodtransfusion?

Om man inte accepterar homosexualitet kan man via samvetsklausul vägra att träffa dessa patienter?

Nu kommer inte förslaget att utreda en samvetsklausul gå igenom i Kronoberg. Folkpartiet säger klart nej och även Moderaterna och Centerpartiet har vänt. Jag hoppas vi slipper liknande motioner i Region Halland.

Företrädare för RFSU, Läkarförbundet och Vårdförbundet skriver väldigt bra om samvetsklausuler och vad svensk vård skall handla om på DN debatt. En formulering som jag ställer upp på till 100%.

Jag citerar:

"Alla vårdyrken genomsyras av den etiska övertygelsen att patientens vårdbehov och egna önskemål ska styra och prägla svensk sjukvård. Alla ska ges samma rätt till den vård som samhället erbjuder. En patient ska inte behandlas annorlunda på grund av vårdpersonals personliga åsikter om vilken vård som samhället ska erbjuda. Införande av samvetsklausul öppnar för godtycke och bryter mot de etiska koderna som sätter patientens rättigheter, integritet och behov först."

Inga kommentarer: