onsdag, maj 14, 2014

Hur ska sjukvården i Halland bli så rättvis som möjligt??

Idag publicerar Radio Halland en fråga från en lyssnare som samtliga partier i Region Halland svarat på. Vi fick bara några rader att svara på så det blir korta svar.

Frågan lyder: Hur skall sjukvården i Halland bli så rättvis som möjligt?

Här är mitt svar:

"Folkpartiet vill ändra ersättningssystemet för Vårdval Halland så det går att driva vårdcentraler även på landsbygden och Hallands inland. Men även i områden med stora ohälsotal. Med dagens system är det svårt. Alla har rätt till en nära vård.

Vi vill också satsa på särskilda Äldrevårdcentraler (ÄVC) där kunskapen är stor om äldres sjukdomar och man kan komma utan tidsbokning.
 

Det är också viktigt att man tas emot med rätt kompetens och inom rimliga väntetider på akuterna.

Och de som istället skulle kunna få hembesök av en doktor, framför allt äldre, skall kunna få detta."


Här är länk till samtliga svar. Tryck.

Inga kommentarer: