torsdag, maj 15, 2014

Vänsterpartiet vill ha bort valfriheten i sjukvården

Vänsterpartiet fortsätter att hävda att allt blir bättre om politiker väljer vårdcentral för patienterna och att det är att inte finns någon konkurrens.

I en delvis ny artikel delvis en replik på en FP-artikel fortsatte man i Hallandsposten att torgföra sina åsikter.

Idag får jag in en replik i tidningen.

V vill att politiker väljer vård

I en replik (HP 6/5) visar Maria Johansson, Maria Rasmussen och Axel Wigforss, samtliga (V), tydligt att om Vänsterpartiet får bestämma försvinner patientens inflytande över vilken vårdcentral man skall gå till.

Sjukvården får enligt de tre inte bygga på val och konkurrens. Politiker ska tala om vilken vårdcentral man ska tillhöra och är man missnöjd finns givetvis inget utrymme att byta. Patienten ska genom sitt val inte kunna påverka om en vårdcentral finns kvar eller inte. Även om man är missnöjd över den vård man får.

De skriver att de vill att patienterna upplever sig vara delaktiga i sin vård. Men hur ska man kunna vara det om politiker sagt vilken vårdcentral man ska gå till? Det bästa sättet att vara delaktig och ge patienterna inflytande över sin vård är att man ges möjlighet både att välja vårdcentral och i möjligaste mån vilken doktor man möter.

Jag funderar på om de tre vänsterpartisterna kan vårdvalet. För det första så väljer inte patienten vårdcentral när man är sjuk. Alla gör det löpande.

För det andra är Vårdval Halland ett ganska dåligt exempel om man pratar vinst i vården. Ingen upphandling sker, utan regionens och privata vårdgivares vårdcentraler får samma ersättning.

Skulle Vänsterpartiet få sin vilja igenom, och alla privatdrivna vårdcentraler skulle stänga, skulle alltså Region Halland inte tjäna en enda krona.

Deras debattartikel handlar givetvis inte enbart om vårdcentraler utan om den princip Vänsterpartiet står för. Medborgaren ska inte ha någon valfrihet utan politiker ska besluta över allt från skolval till val av vårdcentral.

Alla som funderar att rösta på de rödgröna ska tänka på detta. Om olyckan är framme kan Vänsterpartiets inflytande innebära att din möjlighet att göra egna val försvinner. Enligt Vänsterpartiet vet alltid politiker mer vad som är bäst för dig.

Tommy Rydfeldt (FP),
Ordförande Närsjukvården,
Region Halland

Inga kommentarer: