tisdag, maj 20, 2014

Myten om hur kulturhuset Fyren kom till

I dagens nummer av tidningen Norra Halland intervjuas Pär-Axel Sahlberg (S). F.d riksdagsledamot och f.d ordförande för kulturnämnden i Kungsbacka.

I intervjun tar han äran för att kulturhuset Fyren kom till. Socialdemokrater och personer närstående dem har under ganska lång tid spridit myten att det var Socialdemokraterna i allmänhet och Pär-Axel Sahlberg i synnerhet som såg till att kulturhuset kom till.

Inget kunde vara mer fel. Pär-Axel Sahlbergs insats är ytterst begränsad.

Frågan om ett särskilt kulturhus drevs av många under ett antal år. Störst insats vill jag hävda att att Erling Olausson (FP) gjorde. Erling, numera avliden, var under många år ordförande och vice ordförande i kulturnämnden. Sista ordförandeperioden var 1986-1988 då planeringen av kulturhuset tog fart. Pär-Axel Sahlberg hade då ingen viktig position.

Erlings största insats var att skapa opinion för ett kulturhus. Viktigt eftersom när han var vice ordförande så var den moderata ordföranden emot nytt kulturhus precis som hennes parti.

Förslag på olika lösningar lades fram. T.ex i det som nu är biografhuset och andra våningen på Söderbro (huset där bland annat Hemköp finns idag). Men båda förkastades.

Till slut blev placeringen kvarteret Valand där Fyren ligger idag. 75 miljoner sattes av i budgeten,

Ett hus ritades och anbud togs in. Anbuden överskred med råge 75 miljoner. Kommunstyrelsen beslöt då att låta arkitekten och den entreprenör som hade lägst anbud anpassa huset till 75 miljoner.

Bland annat försvann musikskolan och administrationslokaler för andra förvaltningar.

Kommunfullmäktige ställde upp på den modellen och gav kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal

Kommunstyrelsen tecknade avtalet i december 1991 och samma dag skrev jag på styrelsens vägnar under det.

I upphandlingsprocessen, beslutet att banta huset och teckna avtal deltog väldigt sällan Pär-Axel Sahlberg. Någon gång som åhörare och representant för kulturnämnden.

Upphandlingsprocessen drevs av kommunstyrelsen och inte kulturnämnden och Pär-Axel Sahlberg.

Viktiga spelare var dåvarande kommunalråden Ulf Persson (C) och Folke Hildebrand (S) tillsammans med mig. I ett tidigt skede även Dennis Högström (S) som lämnade 1/1 1991.

Besluten och bantningen av projektet hade, som står i dagens tidning, inget att göra med valet och någon förändrad majoritet. T.ex att moderaterna skulle blivit större. Majoritet fanns för kulturhuset före valet och även efter valet. Valet 1991 ändrade inget.

Så dessa påståenden stämmer lika lite som ett i en tidigare artikel att Ny demokrati skulle stoppat kulturhuset.

Det var helt enkelt så att anbuden blev för dyra och kulturhuset fick anpassas till den ram kommunfullmäktige beslutat om.

Jag skulle tycka det skulle vara pinsamt att som Pär-Axel Sahlberg ta åt sig äran för något han inte gjort. Men mytbildningen kanske blivit så stor att man numera tror på den själv.

Och allt jag skriver kan vidimeras genom att läsa protokollen från den tiden.

PS! Ingen kritik mot journalisten som givetvis måste kunna tro på människor och vad de säger DS!

Inga kommentarer: