fredag, maj 23, 2014

En sjukvård med patienten i centrum

Våra lokaltidningar i Kungsbacka tycker jag generellt har en bra valbevakning. Även om jag tycker man glömmer regionvalet (står landsting på valsedeln). Man profilerar gärna kommunkandidater och tar upp kommunfrågor.

Region Halland ansvarar ju bland annat för sjukvården och kollektivtrafiken vilket påverkar Kungsbackas invånare varje dag.

Men jämfört med tidigare har bevakningen ökat vilket är bra och ger invånarna möjlighet att ta ställning.

Så när tillfället kommer får vi ju själva få in regionvalet. Norra Halland låter partierna vara dagens debattör några gånger i månaden. Man får själv välja ämne, svara på en stafettfråga och ställe en fråga till nästa debattör.

Idag fick jag tillfället att företräda Folkpartiet och det blev en artikel om hur vi ser på sjukvården.

En sjukvård med patienten i centrum

Nio av tio samtal jag får från patienter, i egenskap av ordförande för Närsjukvården i Region Halland, handlar om bemötande och tillgänglighet. Man har t.ex. inte fått någon tid eller känner sig inte delaktig i den vård man sökt.

Därför är bemötande och tillgänglighet oerhört viktigt att arbeta vidare med.

För Folkpartiet är stor tillgänglighet, bra bemötande, valfrihet, korta vårdköer, hög kvalitet och säker vård de viktigaste frågorna när vi tar fram förslag på hur sjukvården skall bedrivas.

Men vi vill mer.

Det måste bli lättare att få en tid på vårdcentralen. I Halland prövas nu så kallat snabbspår. Att man hela dagen kan komma till vårdcentralen och får då träffa en sjuksköterska. Vid behov även en läkare samma dag.

Det är ett sätt att öka tillgängligheten och ge ett bättre bemötande.

Folkpartiet vill också satsa på de åldersrika och införa särskilda Äldrevårdcentraler (ÄVC). Dit man kan komma utan tidsbokning, har eget telefonnummer, eget väntrum och möter personal som har särskild kunskap om äldres sjukdomar.

Ungas psykiska hälsa är en fråga som bekymrar oss. Det krävs krafttag och ett tätt samarbete mellan region och kommunerna. Skolhälsovården, vårdcentraler, psykatrin och ungdomsmottagningarna måste hitta bättre sätt att arbeta tillsammans. Inte minst förebyggande.

Region Halland har infört vårdval för specialistsjukvården. För närvarande finns det inom hud och psykiatrin. Folkpartiet vill utöka detta därför det kortar vårdköerna och vi vill att det omfattar fler specialiteter.

Kungsbacka sjukhus måste utvecklas. Kungsbacka växer och lösningen är inte att Kungsbackas invånare skall åka till Varberg eller Halmstad. Lösningen är att Kungsbacka sjukhus kan göra mer och ta emot fler patienter.

Liberal sjukvårdspolitik är att sätta patienten i centrum. Den enskildes behov och önskningar måste alltid stå i fokus.

Det är du som patient, inte politikerna, som skall göra dina val.

Tommy Rydfeldt

Inga kommentarer: