torsdag, februari 11, 2010

Ja till sprutbytesprogram

Folkpartiets regionråd i Västra Götaland, Jonas Andersson, ställer nu upp på sprutbytesprogramm.

Såhär skriver Jonas på sin blogg:

"Kraven på att införa ett sprututbytesprogram är dessutom inte lättvindiga och handlar inte bara om att tillhandahålla rena sprutor vid inlämnande av använda sprutor. Programmet ger också möjlighet till en vårdkontakt för en grupp som annars inte frivilligt söker sig till vården. Möjligheterna att kunna stödja och hjälpa missbrukare ut ur missbruket ökar snarare via de kontaktytor som ett utbytesprogram medför, än vad som annars skulle varit fallet.

Det är tragiskt att nio personer nu drabbats av hepatit B efter förmodad gemensam användning av sprutor i samband med missbruk, men vi har nu chansen att vidta de åtgärder som vi kan för att minska risken framöver att fler ska drabbas på samma sätt.

Det är mer än hög tid att införa ett sprututbytesprogram för missbrukare i Göteborg."


Jag håller helt med Jonas. Bra blogginlägg.

GP

Inga kommentarer: