onsdag, februari 10, 2010

Skall vi höja skatten för att få fler jobb?

Nedan insändare publiceras idag i Kungsbacka nytt

Ger skattehöjningar fler jobb?

När Miljöpartiet vill minska bilismen så föreslår man att höja bensinskatten med 2 kr. Därför man tror att höjd skatt på bensin får fler att ställa bilen.

Om man istället sänkte bensinskatten med 2 kr så skulle sannolikt fler ta bilen.

Så kan man styra genom olika skatt på varor, tjänster och arbete. Höjd moms minskar konsumtionen, sänkt moms ökar den osv.

Därför har alliansregeringen sänkt skatten (1351 kr/månad för en person som tjänar 20 000 kr) på arbete för att fler skall få jobb och att det skall löna sig att arbeta jämfört med att få stöd och bidrag.

I Kungsbacka Nytt 3/2 påstår Lars-Anders Lundberg (MP) att jobbskatteavdraget inte ger fler jobb.

Han utvecklar inte varför jobbskatteavdraget inte skulle ge fler jobb. Kanske för att de flesta ekonomer inte skulle hålla med honom. Bland annat statliga Konjunkturinstitutet har i yttrande över jobbskatteavdraget sagt att man anser att sysselsättningen ökar på grund av jobbskatteavdraget och på sikt ökar även BNP.

Den rödgröna trekanten vill ju höja skatten för alla genom att ta bort de två sista stegen i jobbskatteavdraget.

Man vill höja fastighetsskatten som drabbar en hel del människor i Kungsbacka.
Två av partierna (S+V) vill återinföra förmögenhetsskatten och Miljöpartiet vill höja bensinskatten med 2 kr.

Hur skattehöjningar skall ge fler jobb och öka tillväxten är en gåta.

Kanske Lars-Anders Lundberg kan utveckla detta?

Tommy Rydfeldt (FP)

Inga kommentarer: