måndag, mars 23, 2015

Större storlek på landsting/regioner ger nödvändigtvis inte bättre kvalité på verksamheten

I en debattartikel på DN debatt meddelar idag civilminister Ardalan Shekarabi att regeringen tänker påbörja ett arbete med att minska antalet landsting/regioner och även län. Varför?

Två skäl anges främst. Att landstinget storlek leder till ojämlik vård och att den statliga styrningen regionalt måste utvecklas.
Man skulle kunna tro att det fanns en rad exempel men då skulle ministern fått problem. Det görs en mängd undersökningar om kvalitén i vården och hur patienter upplever den.

Landsting/regioner som Halland, Jönköping och Kalmar brukar finnas i topp.

Här är en av de senaste undersökningarna om primärvård. De stora landstinget lyser med sin frånvaro.

Att inga exempel anges för att slå ihop landsting beror givetvis på att då skulle alla se att argumenten haltar.

God kvalité i vården och storlek hänger inte nödvändigtvis ihop.

Jag har svårt att se något skäl till att man nu hoppar på detta förslag igen.

Vad staten skulle kunna göra är följande:

- Titta på behoven av länsstyrelser. Det tas delvis upp i artikeln men man vågar inte säga att de kanske skall avskaffas. Statens styrning kan ske regionalt på annat sätt. Vissa arbetsuppgifter kan läggas på regioner som Region Halland.

- Se över antal kommuner. Bjurholms kommun har 2451 invånare. Stockholm 911.989 invånare. alla förstår att de inte har samma förutsättningar men man har samma uppdrag.
Danmark har genomfört en kommunreform. Norge diskuterar och Finland håller på. Sannolikt ligger en minsta storlek på 35.000 invånare. Men detta vågar regeringen inte ta i.

Sannolikt kommer man inte komma fram denna gång heller och onödig tid läggs på att diskutera dessa frågor istället för att utveckla Sveriges regioner och landsting.

Som ni ser av faksimilen från Dagens Samhälle har Halland bäst sjukvård och bland den bästa tillväxten i landet. Varför skulle Halland vilja bilda större region med andra och riskera sämre sjukvård och sämre tillväxt?

Inga kommentarer: