onsdag, mars 25, 2015

Inre strider hos (S) i regionen?

I fredags skrev de båda socialdemokratiska regionråden i Region Halland, Lise-Lotte Bensköld Olsson och Per Persson en ganska underlig artikel i Hallandsposten.

Man anklagade majoriteten för att krackelera. Inte baserat på omröstningar eller voteringar utan uttalanden bland annat jag skulle gjort. Fattade ingenting. Vad jag vet är varken jag eller Folkpartiet oense med övriga majoriteten i några frågor.

På lördagen skriver plötsligt den ledande socialdemokratiska regionpolitikern Kerstin Zander från Falkenberg med en partivän att man vill att regionen skall flytta all administrativ verksamhet till Falkenberg.

Vad jag förstår utan minsta förankring i S-gruppen i regionen. Snacka om att kasta sten när Bensköld Olsson och Persson sitter i glashus.

Idag svarar majoriteten i Hallandsposten.

Håller (S) på att krackelera i regionen?

Lise-Lotte Bensköld och Per Persson, båda (S), anklagar i HP 20/3 majoriteten i Region Halland för att krackelera. Naturligtvis är det en grundlös anklagelse. Majoriteten i Region Halland M, C, FP, MP och KD har styrt tillsammans sedan 1994.

Det går bra för Halland. Vi har en positiv befolkningsutveckling, har landets högsta förvärvsfrekvens och i jämförelser har vi oftast den bästa sjukvården. Detta är vi mycket nöjda med men är också ett resultat av det arbete majoriteten lagt ner.

Regionens hus finns i Halmstad
Men vi har också stora utmaningar framöver.

Vi är mycket bekymrade över de underskott som finns inom Hallands sjukhus och vi är fast bestämda på att återskapa balans mellan verksamhet, intäkter och kostnader.

Under den förra mandatperioden höjdes skatten för att få mer resurser till hälso- och sjukvården. Den stora uppgiften är dock att se till att vi använder de 8 miljarder kronor som vi omsätter på ett så bra och effektivt sätt som möjligt.

Uppdrag har getts till sjukvården att aktivt arbeta för att minska vårdrelaterade infektioner och skador, minska undvikbara återinläggningar och få bättre planering och flöde i vården.

Där finns mycket att förbättra som leder till bättre vård och en bättre arbetssituation för personalen. Ett centralt åtgärdsarbete pågår vars första del ska presenteras i månadsskiftet mars/april.

Halland ska även framöver ha den bästa vården och utveckling men det måste klaras inom de ekonomiska ramar som finns.

Vi är fem partier i majoriteten och det är bra och naturligt att partierna var för sig också lyfter angelägna frågor och driver opinion. Ibland lyfter också förtroendevalda frågor utifrån de roller och uppdrag de har.

Vi noterar att två S-politiker från Falkenberg i media nu driver att Regionens hus skall flytta just till Falkenberg. Är det exempel på en diskussion som Bensköld Olsson och Persson tycker inte skall förekomma? Håller den Socialdemokratiska regiongruppen under deras ledning på att krackelera?

I en levande och aktiv demokrati är det bra och viktigt att de olika partierna deltar  i den offentliga debatten utifrån sina värderingar och prioriteringar. När majoriteten i Region Halland sedan går till beslut och visar riktningen för Hallands utveckling gör vi detta tydligt tillsammans.

Mats Eriksson (M)
Ordförande regionstyrelsen

Stefan Bengtsson (C)
1:e vice ordförande regionstyrelsen

Tommy Rydfeldt (FP)
Ledamot i Regionstyrelsen

Elisabeth Falkhaven (MP)
Ledamot i regionstyrelsen

Niklas Mattsson (KD)
Ledamot i regionstyrelsen

Inga kommentarer: